Bế mạc Kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh khóa XVI

Cập nhật: Thứ năm , 12/12/2019 09:22

Ngày 11/12, Kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 họp phiên chất vấn, trả lời chất vấn những vấn đề cử tri và đại biểu HĐND quan tâm; thảo luận, biểu quyết thông qua các nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng địa phương năm 2020 và bế mạc kỳ họp.


Toàn cảnh kỳ họp.

Kỳ họp đã tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn một số vấn đề bất cập, tồn tại trong quá trình tổ chức, thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, vấn đề an sinh và bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần cho các tầng lớp nhân dân ở địa phương. Các sở, ngành, đơn vị chức năng đã giải trình, phân tích, làm rõ nguyên nhân một số nội dung như: Chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới; tình trạng nông dân bỏ ruộng vườn đi làm thuê dẫn đến thiếu lao động nông thôn, ảnh hưởng đến triển khai hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp; nông dân sử dụng thuốc diệt cỏ tràn lan không rõ nguồn gốc gây ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe của người dân.

Năm 2019 là năm cuối thời hạn giải ngân 3 dự án lớn đang triển khai trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, Dự án đường tỉnh lộ 208, Dự án kiên cố hóa trường lớp học mầm non, tiểu học, Dự án xây dựng hồ Khuổi Khoán, xã Ngũ Lão, huyện Hòa An, các dự án hiện chưa hoàn thành, vốn đã cấp chưa giải ngân được. Vấn đề này đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư giải trình, phân tích làm rõ nguyên nhân và đề xuất các phương án, giải pháp đẩy nhanh tiến độ đối với các dự án trọng điểm trên nhằm phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu giải ngân vốn. Lĩnh vực giáo dục và đào tạo cũng được nhiều cử tri và đại biểu quan tâm, nhất là đối với vấn đề giáo dục học đường hiện còn nhiều bất cập, chất lượng giáo dục tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, chất lượng các kỳ thi tốt nghiệp THPT còn hạn chế, tình trạng thiếu giáo viên lên lớp ở một số nơi đã ảnh hưởng đến việc dạy và học.


Các đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết tại kỳ họp.

Kỳ họp đã thảo luận, biểu quyết và thông qua 24 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng địa phương gồm: Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Cao Bằng năm 2020; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020; điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 09 HĐND tỉnh về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2016 - 2020; thông qua bảng giá các loại đất, danh mục các dự án, công trình đăng ký cần thu hồi đất, dự án, công trình đăng ký nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh năm 2020; phê chuẩn, quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2018; dự toán thu chi và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2020; thông qua danh mục di dời trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị, tổ chức theo quy hoạch đô thị đợt 2 trên địa bàn phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng; quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; quy định nội dung, mức chi đảm bảo hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của ban thanh tra nhân dân cấp xã; quy định mức thu, nộp quản lý và sử dụng phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố ngoài mục đích giao thông trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung một số điều đối với Nghị quyết HĐND tỉnh về định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch; về quy định giá dịch vụ khám chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước; Nghị quyết về giao biên chế công chức trong các cơ quan của HĐND, UBND cấp tỉnh, huyện; về phê duyệt tổng số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức hội có tính chất đặc thù; ban hành chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã, xóm, tổ dân phố dôi dư do sáp nhập sắp xếp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 - 2020; quy định phân cấp, quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2020 của HĐND tỉnh và một số nội dung quan trọng khác.


Đồng chí Đàm Văn Eng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp. 

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Đàm Văn Eng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao về tinh thần, trách nhiệm của đại biểu HĐND và lãnh đạo các sở, ngành đã chuẩn bị tốt các nội dung báo cáo, thảo luận, giải trình, phân tích làm rõ nguyên nhân những vấn đề còn tồn tại, hạn chế, phát biểu, đề xuất các giải pháp khắc phục, tiếp tục thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội năm 2020; tập trung chất vấn, trả lời chất vấn đúng trọng tâm, vấn đề yêu cầu, đồng thời, định hướng, đề xuất giải pháp khắc phục những vấn đề còn nổi cộm bức xúc, củng cố niềm tin trong quần chúng nhân dân. Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh nhận định: Năm 2020, là năm có ý nghĩa quan trọng thực hiện kế hoạch 5 năm phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, vì vậy, đòi hỏi các cấp, các ngành, địa phương cần thực hiện đồng bộ các giải pháp chiến lược, đột phá nhằm phát huy tiềm năng lợi thế của tỉnh. Đẩy mạnh áp dụng các cơ chế, chính sách và khơi thông nguồn lực, tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi cho đầu tư, sản xuất kinh doanh; quyết liệt thực hiện các công trình trọng điểm của tỉnh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững. Phấn đấu năm 2020 đạt tốc độ tăng trưởng GRDP khoảng 7%. Tiếp tục quan tâm giải quyết tốt về vấn đề đầu tư công trên địa bàn; kiên quyết thu hồi các dự án đầu tư không hiệu quả; đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, có chính sách phát triển nông nghiệp công nghệ cao, đề án nông nghiệp thông minh, chương trình tái cơ cấu tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, phòng chống dịch bệnh cây trồng và vật nuôi hiệu quả, nhất là giải quyết hỗ trợ về thiệt hại do dịch tả lợn châu Phi. Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động đối ngoại, các hoạt động văn hóa, xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng ở địa phương. Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020 và những năm tiếp theo, HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh và các cấp, ngành khẩn trương, tích cực khắc phục những mặt còn hạn chế, tăng cường đoàn kết, thống nhất, tạo sự chuyển biến rõ nét hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh; tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất. Đẩy mạnh các giải pháp thu ngân sách, chống thất thu. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư; tăng cường thanh tra, kiểm tra các họat động xây dựng, quản lý quy hoạch xây dựng.

Tăng cường xúc tiến, quảng bá các tiềm năng, lợi thế của tỉnh, xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng mang thương hiệu Cao Bằng, đa dạng hóa các loại hình dịch vụ du lịch. Tăng cường công tác quốc phòng - an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới Quốc gia; nêu cao tinh thần cảnh giác, không để tình huống bị động, bất ngờ. Chỉ đạo thưc hiện sắp xếp các đơn vị hành chính theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và sắp xếp xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh.

Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và đại biểu; quan tâm, kiểm tra, đôn đốc việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri. HĐND tỉnh tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các kỳ họp, đại biểu cần bám sát tình hình, lắng nghe, phản ánh kịp thời ý kiến cử tri.

Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đề nghị: Đại biểu HĐND tỉnh cần tiếp tục nêu cao vai trò trách nhiệm, thực hiện tốt công tác giám sát việc thực hiện các nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, giải quyết tốt những vấn đề mà cử tri và người dân quan tâm, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội; quan tâm đến những vấn đề an sinh xã hội, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn. Đặc biệt là giám sát, đôn đốc việc thực hiện các cơ chế, chính sách của tỉnh về hỗ trợ phát triển sản xuất, hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, người dân vùng đặc biệt khó khăn, dân tộc thiểu số; cải thiện đời sống và bảo đảm an ninh - quốc phòng, giữ gìn trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm và quyết tâm cao, Kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã hoàn thành các nội dung chương trình đề ra.

Hoàng Ngơi - Vĩnh Thuận

Tags:

Hiện chưa có bình luận nào, hãy để lại bình luận của bạn về tin tức này.

Nhập bình luận của bạn:

Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu.

Gửi bình luận Nhập lại

Lịch Phát sóng

 • T2

  10/08

 • T3

  11/08

 • T4

  12/08

 • T5

  13/08

 • T6

  14/08

 • T7

  15/08

 • CN

  16/08

Xem toàn bộ

Thông tin cần biết

Thời tiết:

22°C - 36°C nhiều mây, không mưa

1 USD = The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. VNĐ

55.500/lượng