Khai mạc Kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Cập nhật: Thứ ba , 10/12/2019 09:56

Sáng 9/12, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 khai mạc Kỳ họp thứ 11, đánh giá kết quả các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2019, bàn các giải pháp triển khai nhiệm vụ, mục tiêu năm 2020 và quyết định những vấn đề quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của địa phương.


Kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Đến dự có đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Cao Bằng; đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Thiếu tướng Đỗ Quang Thành, Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội; lãnh đạo UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh; các sở, ban ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang trong tỉnh.


Đồng chí Đàm Văn Eng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Đàm Văn Eng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã nhận định: Năm 2019, các cấp, các ngành đã tăng cường công tác chỉ đạo điều hành thực hiện thắng lợi nghị quyết của HĐND về phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương. Với sự quyết tâm cao, đoàn kết, chung sức và đồng lòng, tỉnh Cao Bằng đã phấn đấu duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế; thực hiện tốt các chương trình, nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh đề ra; triển khai hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới; không ngừng nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; làm tốt công tác an sinh xã hội và đảm bảo an ninh - quốc phòng ở địa phương. Để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ mục tiêu về phát triển kinh tế, xã hội năm 2020, kỳ họp HĐND tỉnh lần này sẽ tập trung thảo luận, đề ra những giải pháp tích cực, xây dựng các nghị quyết HĐND tỉnh có tính khả thi và hiệu quả cao.


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Bích Ngọc báo cáo kết quả thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu năm 2020.

Báo cáo UBND tỉnh đánh giá: Năm 2019, UBND tỉnh đã chỉ đạo, điều hành các cấp, ngành địa phương tập trung quyết liệt, triển khai đồng bộ, có hiệu quả các chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, vì vậy, 17/17 chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt mức kế hoạch đề ra. Tổng sản phẩm (GRDP) trên địa bàn tăng 7,23%; thu nhập bình quân đầu người đạt 30,7/28,6 triệu đồng. Sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản đạt mức tăng trưởng khá, tổng sản lượng lương thực ước đạt trên 275.000 tấn, đạt kế hoạch đề ra. Một số cây trồng có giá trị kinh tế cao đều tăng về diện tích và sản lượng, có doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm, đầu ra ổn định. Các cây trồng mũi nhọn như thuốc lá, sắn nguyên liệu, lạc, đỗ tương, diện tích gieo trồng theo kế hoạch còn thấp. Năm 2019, toàn tỉnh đã có trên 400 con gia súc bị chết rét. Dịch tả lợn châu Phi bùng phát và lây lan diện rộng trên địa bàn 13/13 huyện, thành phố với số lợn mắc dịch và tiêu hủy lên tới trên 75.000 con, tổng trọng lượng tiêu hủy gần 3.000 tấn. Hiện nay, dịch bệnh vẫn xảy ra nhỏ lẻ tại các xã, thị trấn và đang có nhiều diễn biến phức tạp. Công tác trồng rừng được quan tâm, toàn tỉnh đã trồng được 547,42ha, trong đó rừng sản xuất là 392ha, tỷ lệ che phủ rừng đạt 54,7%, đạt chỉ tiêu kế hoạch. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được triển khai có hiệu quả, toàn tỉnh có thêm 5 xã đạt 19 tiêu chí nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn lên 20 xã; số xã bình quân toàn tỉnh đạt 11 tiêu chí/xã, không còn xã dưới 5 tiêu chí. Có 3.215 hộ di dời chuồng trại chăn nuôi gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở, đạt 127% kế hoạch. Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 4.224 tỷ đồng, tăng trên 13% so với năm 2018, bằng 104% kế hoạch. Các doanh nghiệp sản xuất chế biến nông lâm sản, sản xuất vật liệu xây dựng, sản xuất thủy điện, chế biến khoáng sản hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định. Tổng mức bán lẻ hoàng hóa và dịch vụ tiêu dùng năm 2019 ước đạt trên 8.000 tỷ đồng, tăng hơn 9% so với kế hoạch. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa ước đạt 2.206,8 triệu USD, bằng 100,1% kế hoạch. Ngành du lịch tăng trưởng khá, khách du lịch đạt trên 1,45 triệu lượt, tăng hơn 17% so với năm 2018, doanh thu ước đạt 450 tỷ đồng, tăng 23,9% so với năm trước. Tổng vốn đầu tư công năm 2019 đạt trên 2.488 tỷ đồng, ước giải ngân đạt 2.156 tỷ đồng, đạt 87% kế hoạch, trong đó vốn cân đối ngân sách địa phương đạt trên 841 tỷ đồng, vốn chương trình mục tiêu quốc gia đạt 840 tỷ đồng, vồn các chương trình mục tiêu đạt 85 tỷ đồng và các nguồn vốn chương trình quan trọng khác. Tổng thu ngân sách năm 2019 ước đạt 2.145 tỷ đồng, bằng 163% dự toán trung ương giao, bằng 143%, dự toán HĐND tỉnh giao, trong đó thu nội địa được 1.967 tỷ đồng, thu thuế xuất nhập khẩu được 165 tỷ đồng. Tổng chi ngân sách địa phương ước đạt trên 9.000 tỷ đồng, công tác chi đảm bảo đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức quy định. Các lĩnh vực khoa học và công nghệ, tài nguyên, môi trường, hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã có nhiều chuyển biến tích cực. Trong năm 2019, toàn tỉnh thành lập mới 145 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký kinh doanh 1.900 tỷ đồng, đăng ký hoạt động cho 10 chi nhánh, 30 địa điểm kinh doanh, 5 văn phòng đại diện, nâng tổng số doanh nghiệp hoạt động hiện lên 1.559 doanh nghiệp; thành lập mới 21 hợp tác xã; cấp chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 30 dự án với số vốn trên 5.000 tỷ đồng. Tỉnh Cao Bằng cũng đã nỗ lực thực hiện Đề án cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); triển khai và thực hiện Bộ chỉ số đánh giá năng lực điều hành, cấp sở, cấp huyện (DDCI). Các chỉ tiêu như chất lượng phổ cập giáo dục các bậc học, cấp tiểu học tiếp tục được nâng cao. Năm 2019, toàn tỉnh tăng thêm 21 trường đạt chuẩn quốc gia. Giảm tỷ suất sinh và tỷ lệ tăng dân số tự nhiên, chỉ tiêu 15/15 bác sĩ/vạn dân. Trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng, gia đình cơ quan đạt tiêu chuẩn văn hóa, đều đạt kế hoạch đề ra. Tỷ lệ hộ nghèo giảm 4,26%. Tỷ lệ cư dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 92%. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 41,5%, vượt kế hoạch đề ra. Công tác thông tin và truyền thông, dân tộc, đối ngoại tiếp tục được thực hiện theo mục tiêu kế hoạch. An sinh xã hội được đảm bảo. Quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội được giữ vững.


Bí thư Tỉnh ủy Lại Xuân Môn phát biểu tại kỳ họp.

Phát biểu chỉ đạo kỳ họp, đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Cao Bằng đánh giá cao nỗ lực của HĐND tỉnh trong việc đề ra những quyết sách trọng yếu về phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; thực hiện tốt vai trò, chức năng giám sát các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn. Tổ chức tốt tiếp xúc cử tri, lắng nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri, tổng hợp và kiến nghị các cấp, các ngành giải quyết kịp thời, góp phần nâng cao năng lực điều hành của UBND các cấp. Tuy đã đạt được những kết quả nổi bật trên các lĩnh vực, nhưng tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Cao Bằng còn gặp một số khó khăn, hạn chế cần được khắc phục, giải quyết như: Tình hình sản xuất vẫn còn tình trạng nhỏ lẻ, manh mún, thiếu ổn định, kỹ thuật canh tác còn hạn chế; nhận thức của người dân trong công tác phòng chống dịch cho gia súc gia cầm còn hạn chế, nhất là ứng phó với dịch tả lợn châu Phi. Một số nhà máy, cơ sở sản xuất công nghiệp hoạt động còn cầm chừng và gặp nhiều khó khăn. Công tác cải cách hành chính tuy đã có nhiều cố gắng nhưng chưa có nhiều chuyển biến rõ nét. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thực hiện còn khó khăn. Số hộ nghèo, cận nghèo còn chiếm tỷ lệ cao. Việc giải ngân vốn xây dựng cơ bản đạt được chưa. Hoạt động công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, các dự án thu hút đầu tư triển khai còn hạn chế. Môi trường đầu tư kinh doanh tuy đã được cải thiện, nhưng chuyển biến chưa thực sự rõ nét. Để phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị kỳ họp HDND tỉnh tiếp tục bàn và đưa ra những quyết định mang tính đột phá, tháo gỡ những nút thắt và điểm nghẽn, tập trung nguồn lực, nhân lực, tiếp tục thực hiện tốt các chỉ tiêu quan trọng về phát triển kinh tế, xã hội năm 2020. Triển khai Đề án nông nghiệp thông minh, bảo đảm kinh tế nông nghiệp phát triển theo hướng hàng hóa, nâng cao giá trị, năng suất trên 1 đơn vị diện tích. Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án, giải ngân các nguồn vốn đúng tiến độ; khởi công một số dự án mới, trọng điểm như: Dự án đường bộ cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng), Dự án nhà làm việc khối chính quyền… Tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh; thực hiện quyết liệt các biện pháp tăng thu ngân sách. Huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn giảm nghèo, phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo trên 4,5%/năm. Đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Tổ chức sắp xếp các đơn vị hành chính tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Chuẩn bị các điều kiện tổ chức tốt Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025. HĐND tỉnh tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động; các cấp, ngành động viên nhân dân nỗ lực thực hiện các mục tiêu KT - XH. Trước mắt, chăm lo đời sống, chế độ chính sách, bảo đảm nhân dân đón Tết Nguyên đán Canh Tý vui tươi, an toàn.

Kỳ họp đã thông qua các báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp HĐND tỉnh thứ 11 và báo cáo tóm tắt kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh trong và sau kỳ họp; thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ủy ban MTTQ tỉnh tham gia xây dựng chính quyền; Báo cáo tóm tắt của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân, Chánh án Tòa án nhân nhân tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019, phương hướng hoạt động năm 2020.


Đại biểu bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Buổi chiều, Kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tiếp tục thông qua các tờ trình, dự thảo nghị quyết HĐND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng ở địa phương và thông qua các báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND và thực hiện miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2016 - 2021. Theo đó, kỳ họp đã bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nông Văn Chiêm, Giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi trường; miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh đối với ông Thái Hồng Thịnh, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường về nghỉ hưu theo chế độ.

Ngày 10/12, Kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tiếp tục thảo luận tại tổ và thảo luận chung tại hội trường, phân tích nguyên nhân, tồn tại và những khó khăn vướng mắc về thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội; đề xuất các giải pháp thực hiện các mục tiêu chủ yếu năm 2020 và giải quyết những vấn đề mà cử tri và đại biểu HĐND quan tâm.

Hoàng Ngơi - Vĩnh Thuận

Tags:

Hiện chưa có bình luận nào, hãy để lại bình luận của bạn về tin tức này.

Nhập bình luận của bạn:

Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu.

Gửi bình luận Nhập lại

Lịch Phát sóng

 • T2

  10/08

 • T3

  11/08

 • T4

  12/08

 • T5

  13/08

 • T6

  14/08

 • T7

  15/08

 • CN

  16/08

Xem toàn bộ

Thông tin cần biết

Thời tiết:

22°C - 36°C nhiều mây, không mưa

1 USD = The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. VNĐ

55.500/lượng