Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020

Cập nhật: Thứ ba , 12/11/2019 09:29

Sáng 11/11, Ban Chỉ đạo các Chương trình Mục tiêu quốc gia tỉnh Cao Bằng tổng kết 10 năm thực hiện xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020. Đến dự có các đồng chí: Ngô Tất Thắng, Phó Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương; Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo; Nông Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Trung Thảo, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo; lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh.


Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020.

Qua 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tỉnh Cao Bằng đã huy động nguồn lực đầu tư trên 15 nghìn tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách Nhà nước chiếm trên 96%; vốn tín dụng trên 3,3 tỷ đồng; huy động từ các doanh nghiệp đạt hơn 116 tỷ đồng; huy động từ cộng đồng dân cư trên 256 tỷ đồng. Uỷ ban MTTQ tỉnh phát động, kêu gọi trong các tầng lớp nhân dân ủng hộ quỹ xây dựng nông thôn mới được gần 27 tỷ đồng. Từ nguồn lực huy động được đã tập trung đầu tư hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn, trong đó đã cải tạo, nâng cấp và xây mới 2.187,75 km giao thông nông thôn; trên 100 km đường trục thôn, liên thôn được cứng hóa, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm; hơn 104 km đường ngõ xóm sạch, không lầy lội vào mùa mưa; gần 49 km đường trục chính nội đồng đảm bảo vận chuyển hàng hóa thuận tiện quanh năm. Tổng kinh phí đầu tư cho giao thông nông thôn khoảng 3.700 tỷ đồng. Kiên cố hóa trên 2.308 km kênh mương nội đồng, nâng tổng diện tích gieo trồng được tưới tiêu chủ động nguồn nước trên 43.000 ha. 177/177 xã có điện lưới quốc gia. 129 trường học đạt chuẩn quốc gia. Xây dựng gần 2.000 nhà văn hóa xóm, có 54 nhà văn hóa xã. 47 xã đạt tiêu chí số 9 nhà ở dân cư. Có 20 xã đạt tiêu chí số 10 thu nhập. Giảm được 13.422 hộ nghèo, tỷ lệ giảm 11,72%, giảm bình quân mỗi năm 3,9%. Di dời chuồng trại ra khỏi gầm sàn nhà ở được 11.655 hộ, đạt 90,4% kế hoạch giai đoạn 2016 2020. Về phát triển sản xuất, nâng cao tiêu chí thu nhập, các cấp ủy, chính quyền địa phương và ngành chức năng đã xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất; chỉ đạo thực hiện các giải pháp đồng bộ quyết liệt, có trọng tâm, hướng đến sản xuất chuyên canh hàng hóa gắn với xây dựng thương hiệu sản phẩm. Đến nay, toàn tỉnh có 69 hợp tác xã nông nghiệp, 3 trang trại chăn nuôi và đang nỗ lực triển khai xây dựng đề án “Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến năm 2030”. Đã thống kê được 60 sản phẩm có tiềm năng để tổ chức sản xuất trong Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), có 11 sản phẩm OCOP chủ lực cấp tỉnh, 30 sản phẩm dự kiến chuẩn hóa trong giai đoạn 2019 - 2020, có 17 chuỗi giá trị đề xuất và xây dựng hoàn thiện giai đoạn 2021 - 2030. Đến nay, tỉnh Cao Bằng đã có 15 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh không còn xã dưới 5 tiêu chí, bình quân toàn tỉnh đạt 9,61 tiêu chí/xã, đạt trên 99% kế hoạch. Số xã đạt các tiêu chí ngày càng tăng lên. Thông qua các chương trình hành động, toàn tỉnh đã có 20 xã đạt tiêu chí về hộ nghèo; 164 xã đạt tiêu chí số 12 về lao động có việc làm; 166 xã đạt tiêu chí hệ thống chính trị và pháp luật; 71 xã đạt tiêu chí tổ chức sản xuất; 167 xã đạt tiêu chí quốc phòng và an ninh.


Các đại biểu dự hội nghị.

Hội nghị đã nghe các báo cáo tham luận về tổ chức thực hiện phát triển hệ thống giao thông nông thông; cải thiện môi trường nông thôn; về thực hiện mục tiêu giảm nghèo; hỗ trợ phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông thôn; vai trò MTTQ, các tổ chức đoàn thể, lực lượng vũ trang trong xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay cũng như đề xuất giải pháp trong xây dựng nông thôn mới trong thời gian tới.


Đồng chí Ngô Tất Thắng, Phó Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Ngô Tất Thắng, Phó Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương đánh giá cao sự nỗ lực của tỉnh Cao Bằng trong xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, chỉ đạo định hướng cho tỉnh Cao Bằng về thực hiện chương trình quốc gia ở địa phương giai đoạn tiếp theo. Một trong những lợi thế mà Cao Bằng cần phát huy đó là đầu tư phát triển du lịch, sản xuất nông nghiệp thông minh, nông nghiệp hữu cơ, phát triển sản phẩm OCOP, cùng với đó tạo cơ chế chính sách thu hút doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư vào nông nghiệp nông thôn; tổ chức khai thác tài nguyên du lịch gắn với nông nghiệp, xây dựng các thiết chế cơ sở, cải tạo môi trường, giúp người dân làm du lịch nâng cao đời sống.


Đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị: Các cấp, ngành trong tỉnh cần tiếp tục thực hiện tốt 8 nhóm giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm từ nay cho đến năm năm 2025. Trong đó cần tiếp tục kiện toàn và nâng cao năng lực ban chỉ đạo các cấp theo hướng tinh gọn, hiệu lực hiệu lực, hiệu quả; xây dựng và hoàn thiện cơ chế chính sách thu hút đầu tư trong nông nghiệp nông thôn; phát triển kết cấu hạ tầng cơ sở, quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp tập trung; quan tâm đào tạo và giải quyết vấn đề việc làm cho lao động nông thôn, cải thiện về môi trường nông thôn, nhất là vấn đề di dời chăn nuôi trâu bò ra khỏi gầm sàn nhà ở; hoàn thiện các thiết chế hạ tầng kinh tế - xã hội cơ bản ở nông thôn theo hướng đồng bộ, từng bước kết nối với đô thị.

Buổi lễ đã phát động phong trào thi đua “Cao Bằng chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2020 - 2025 với mục tiêu: Phấn đấu đến năm 2025, toàn tỉnh có từ 50 xã trở lên đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 10% số xã đạt nông thôn mới nâng cao; 2 huyện có trên 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới; bình quân tiêu chí nông thôn mới đạt 15,5 tiêu chí/ xã, không còn xã dưới 10 tiêu chí; 40% xóm, các xã khó khăn, khu vực biên giới đạt chuẩn nông thôn mới; riêng thành phố Cao Bằng hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; triển khai hiệu quả Đề án “Chương trình mỗi xã một sản phẩm” từ nay cho đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; nâng cao chất lượng cuộc sống của cư dân nông thôn; xây dựng nhiều mô hình sản xuất gắn với việc làm và thu nhập ổn định cho nhân dân; nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở Đảng, vai trò quản lý nhà nước của chính quyền các cấp và phát huy vai trò của các tổ chức chính trị, xã hội trong xây dựng nông thôn mới; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 37 tập thể, 27 cá nhân và hộ gia đình đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua “Cao Bằng chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011 - 2020.

Hoàng Ngơi - Đức Thụ

Tags:

Hiện chưa có bình luận nào, hãy để lại bình luận của bạn về tin tức này.

Nhập bình luận của bạn:

Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu.

Gửi bình luận Nhập lại

Lịch Phát sóng

 • T2

  06/07

 • T3

  07/07

 • T4

  08/07

 • T5

  09/07

 • T6

  10/07

 • T7

  11/07

 • CN

  12/07

Xem toàn bộ

Thông tin cần biết

Thời tiết:

22°C - 36°C nhiều mây, không mưa

1 USD = The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. VNĐ

50.720/lượng