Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Cao Bằng lần thứ III năm 2019

Cập nhật: Thứ sáu , 18/10/2019 08:48

Từ ngày 16 - 17/10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, tỉnh Cao Bằng long trọng tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số (DTTS) lần thứ III, năm 2019.


Các đại biểu dự đại hội.

Đến dự có đồng chí Hoàng Thị Hạnh, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Đàm Viết Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Trung Thảo, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Ban Dân tộc qua các thời kỳ; các cán bộ lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, các nhân sĩ trí thức và 249 đại biểu chính thức là những cá nhân tiêu biểu, xuất sắc đại diện cho trên 50 vạn đồng bào các DTTS tỉnh Cao Bằng.


Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Cao Bằng lần thứ III năm 2019.

Báo cáo chính trị Đại hội nêu rõ: Sau 5 năm thực hiện Quyết tâm thư Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh lần thứ II năm 2014 với việc thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Trung ương và của địa phương, tỉnh ta đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. GRDP bình quân đầu người tăng từ 19,3 triệu đồng năm 2015 lên 26,7 triệu đồng năm 2018. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 4%/năm. Hệ thống kết cấu hạ tầng khu vực miền núi và vùng dân tộc thiểu số được quan tâm đầu tư; 100% xã được phủ sóng điện thoại di động; tất cả các xã có đường ô tô đến trung tâm; 89% hộ gia đình nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; 121/199 xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã; 91% số hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ người DTTS được quan tâm, nhiều cán bộ người dân tộc thiểu số của tỉnh đã và đang giữ các chức vụ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành và lãnh đạo chủ chốt trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở...

Với chủ đề “Nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng đoàn kết, phát huy nội lực, hội nhập và phát triển”, giai đoạn 2019 - 2024, Đại hội hướng tới mục tiêu giảm số hộ nghèo, cận nghèo bình quân trên 3%/năm; thu nhập bình quân người/năm trên 35 triệu đồng. 100% xã có nhà văn hóa; trên 80% xóm có nhà sinh hoạt cộng đồng được kiên cố hóa; tỷ lệ gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa trên 90%; tỷ lệ làng, xóm, tổ dân phố đạt tiêu chuẩn văn hóa trên 60%...

Tham luận tại đại hội, đại diện các ngành, địa phương đã đưa ra nhiều sáng kiến, giải pháp nhằm tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc; phát huy truyền thống văn hóa dân tộc, phát triển du lịch, góp phần giảm nghèo tại địa phương; lồng ghép các nguồn vốn thực hiện có hiệu quả công tác ổn định dân cư cho đồng bào.


Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Triệu Đình Lê phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu tại đại hội, Phó Bí Thư thường trực Tỉnh ủy Triệu Đình Lê yêu cầu: Các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong tỉnh thường xuyên phổ biến, quán triệt, triển khai các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nói chung, chính sách dân tộc nói riêng đến toàn thể đồng bào các dân tộc với nhiều hình thức linh hoạt, phù hợp. Quan tâm làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nắm chắc tâm tư, nguyện vọng của đồng bào và kịp thời giải quyết vướng mắc ngay từ cơ sở. Tiếp tục chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách dân tộc, các chương trình, dự án trong vùng đồng bào DTTS. Thường xuyên nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục, đào tạo, chăm sóc sức khoẻ, mức hưởng thụ văn hóa của đồng bào các dân tộc. Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, đề cao cảnh giác và ngăn chặn những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để lừa gạt, lôi kéo, kích động đồng bào làm phương hại đến trật tự an toàn xã hội, an ninh quốc gia và khối đại đoàn kết dân tộc. Đồng bào các dân tộc trong tỉnh cần tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, nêu cao ý chí tự lực tự cường, tinh thần sáng tạo trong lao động, học tập, sản xuất, xây dựng gia đình văn hóa, làng bản văn hóa, góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.


Đồng chí Hoàng Thị Hạnh, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc phát biểu tại Đại hội.

Đồng chí Hoàng Thị Hạnh, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đánh giá cao những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền tỉnh Cao Bằng đã thực hiện tốt, có hiệu quả các chính sách dân tộc trong giai đoạn vừa qua cũng như ghi nhận những đóng góp to lớn của đồng bào các dân tộc Cao Bằng trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc của tỉnh. Đồng chí cũng chỉ rõ những mặt còn tồn tại, hạn chế như: Đời sống của đồng bào các DTTS vẫn còn nhiều khó khăn, chất lượng giảm nghèo chưa thật sự bền vững, tỷ lệ hộ nghèo là người DTTS còn cao; thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt thấp; kết cấu hạ tầng khu vực nông thôn, miền núi tuy đã được quan tâm đầu tư, song so với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ đời sống và sản xuất của đồng DTTS, nhất là ở vùng sâu, vùng xa còn hạn chế. Để thực hiện có hiệu quả công tác dân tộc trong thời gian tới, đồng chí đề nghị tỉnh phối hợp với các bộ, ngành quan tâm đầu tư sinh kế giảm nghèo cho đồng bào DTTS; khơi dậy tinh thần vượt khó, nỗ lực giảm nghèo của người dân. Tỉnh lựa chọn đại biểu, tạo điều kiện cho đại biểu được bày tỏ tâm tư, nguyện vọng của đồng bào DTTS trong tỉnh đến Đại hội đại biểu các DTTS Việt Nam lần thứ II. Mong muốn đồng bào DTTS phát huy truyền thống, nỗ lực lao động sản xuất, tích cực vun đắp xây dựng kinh tế gia đình, xây dựng bản làng văn hóa, đoàn kết, chia sẻ, giúp nhau cùng tiến bộ, cuộc sống ngày càng ấm no, phát triển.


Đồng chí Hoàng Thị Hạnh, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc trao Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tặng các tập thể, cá nhân.


Lãnh đạo tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tặng các tập thể.

Tại đại hội, 5 tập thể, 19 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước được tặng bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; 18 tập thể và 15 cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh ở vùng đồng bào DTTS tỉnh giai đoạn 2014 - 2019 được tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Cao Bằng lần thứ III năm 2019 đã thông qua Quyết tâm thư. Đồng thời chọn cử 44 đại biểu chính thức, 3 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu các DTTS toàn quốc lần thứ II năm 2020.

Trước đó, các đại biểu dự Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Cao Bằng lần thứ III, năm 2019 đã dâng hoa tại Tượng đài chủ tịch Hồ Chí Minh, Trung tâm thành phố.

Thúy Hằng - Thành Luân

Tags:

Hiện chưa có bình luận nào, hãy để lại bình luận của bạn về tin tức này.

Nhập bình luận của bạn:

Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu.

Gửi bình luận Nhập lại

Lịch Phát sóng

 • T2

  13/07

 • T3

  14/07

 • T4

  15/07

 • T5

  16/07

 • T6

  17/07

 • T7

  18/07

 • CN

  19/07

Xem toàn bộ

Thông tin cần biết

Thời tiết:

22°C - 36°C nhiều mây, không mưa

1 USD = The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. VNĐ

50.690/lượng