Hà Quảng: Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4

Cập nhật: Thứ ba , 12/03/2019 09:56

Sáng 11/3, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Hà Quảng khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4 đợt 1 cho 73 học viên của 12 xã và 9 chi đảng bộ trực thuộc trên địa bàn huyện.


Các học viên tham gia lớp bồi dưỡng.

Trong thời gian 11 ngày, các học viên được truyền đạt kiến thức 10 chuyên đề lý luận chính trị gồm: Chủ nghĩa Mác - Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa; Đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Chuyên đề về kiến thức quốc phòng gồm: Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách pháp luật của nhà nước Việt Nam về quốc phòng - an ninh; Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường quốc phòng - an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới...

Thông qua lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh nhằm trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản công tác quản lý của nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng địa phương, từ đó góp phần giữ vững tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. 

Bế Khiếu - Hoàng Đông

Tags:

Hiện chưa có bình luận nào, hãy để lại bình luận của bạn về tin tức này.

Nhập bình luận của bạn:

Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu.

Gửi bình luận Nhập lại

Lịch Phát sóng

 • T2

  20/05

 • T3

  21/05

 • T4

  22/05

 • T5

  23/05

 • T6

  24/05

 • T7

  25/05

 • CN

  26/05

Xem toàn bộ

Thông tin cần biết

Thời tiết:

22°C - 36°C nhiều mây, không mưa

1 USD = 23465 VNĐ

36.340/lượng