Khẩn trương thành lập các tiểu ban chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp

Cập nhật: Thứ ba , 04/12/2018 15:21

Đó là yêu cầu của đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương tại hội nghị giao ban trực tuyến toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 12/2018 diễn ra chiều 3/12.

Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương; đại diện lãnh đạo Bộ Nội vụ, Ban Công tác đại biểu Quốc hội; lãnh đạo các vụ, cục, đơn vị của Ban Tổ chức Trung ương; lãnh đạo, chuyên viên các ban tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương; đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ các địa phương. Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến 71 điểm cầu trên cả nước.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính nhấn mạnh, kết quả đạt được trong tháng 11/2018 tương đối toàn diện về mọi mặt đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, thực hiện công tác cán bộ một cách dân chủ, công khai, minh bạch, đúng quy định; chống tiêu cực, sách nhiễu, phiền hà.

Trong tháng 12/2018, đồng chí Phạm Minh Chính để nghị toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục tham mưu với cấp ủy triển khai có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Nghị quyết số 18-NQ/TW, 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Hoàn thành báo cáo kết quả 01 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Tập trung sơ kết, đánh giá kết quả 02 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XI về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.


Hình ảnh tại Hội nghị tại điểm cầu Hà Nội. 

Đồng chí Phạm Minh Chính cũng yêu cầu toàn Ngành tập trung kiểm điểm, đánh giá tổng kết công tác năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2019. Triển khai công tác kiểm điểm, đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, đồng thời gắn với bình xét thi đua, khen thưởng hằng năm.

Tiếp tục tham mưu cấp ủy triển khai các nội dung liên quan đến công tác tổ chức xây dựng Đảng sau Hội nghị Trung ương 8, 9 (khóa XII), nhất là phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương. Đồng chí yêu cầu các cấp ủy khẩn trương thành lập các tiểu ban chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tổ chức tốt việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh chủ chốt trong dịp cuối năm.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương yêu cầu tiếp tục rà soát tình hình cán bộ thuộc diện cấp ủy quản lý nhằm kịp thời tham mưu nhân sự thay thế cán bộ đến tuổi nghỉ hưu, nghỉ công tác bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng tại tất cả các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị. Đồng thời, chuẩn bị tốt nhân sự nhiệm kỳ tới bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch chống chạy chức, chạy quyền. Hoàn thành việc tổng kết việc thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW tham mưu Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị mới về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Xây dựng quy hoạch cán bộ cấp chiến lược, tập trung tham mưu quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương nhiệm kỳ 2021 – 2026 trình Hội nghị Trung ương 9 (khóa XII). Tiếp tục làm tốt công tác nhân sự thường xuyên; hoàn thành việc rà soát, thẩm định và phê duyệt quy hoạch cán bộ diện Trung ương, ban thường vụ cấp ủy quản lý.

Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo chức danh, nhất là triển khai Kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp. Hoàn thành xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2019…

Tham mưu cấp ủy tiếp tục cụ thể hóa, thực hiện có kết quả các nghị quyết, kế hoạch Hội nghị Trung ương 6, 7 (khóa XII) về sắp xếp tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động; xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Tiếp tục tham mưu cấp ủy chỉ đạo quyết liệt thực hiện giảm đầu mối bên trong, giảm tổ chức trung gian, đẩy mạnh phân cấp, giảm cấp phó và thí điểm hợp nhất một số cơ quan, đơn vị thuộc cấp huyện, cấp tỉnh. Một số địa phương triển khai tích cực như Cao Bằng, Quảng Ninh, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Đắk Lắk, Thừa Thiên Huế, Gia Lai, Bình Thuận, Đà Nẵng, Tiền Giang, Bạc Liêu…

Ngành đã tham mưu cấp ủy đảng triển khai các nội dung, kết luận, quy định liên quan đến công tác tổ chức xây dựng Đảng sau Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII). Tập trung phổ biến, quán triệt việc thực hiện Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; hướng dẫn và đôn đốc việc thực hiện công tác quy hoạch cán bộ cấp chiến lược; triển khai việc thành lập các tiểu ban chuẩn bị tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ban Tổ chức Trung ương đã cụ thể hóa Kế hoạch số 10-KH/TW của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 7 (khóa XII) gắn với việc tích cực, khẩn trương chuẩn bị công tác nhân sự đại hội đảng bộ các cấp với 22 nhóm giải pháp nhiệm vụ.

Ban Tổ chức Trung ương và toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã tập trung cao độ tham mưu thực hiện các đề án, nhiệm vụ trong Chương trình công tác năm 2018, hoàn thành 03 đề án, nhiệm vụ, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư thông qua, đó là: (1) Đề án Quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026, và đang tổ chức thực hiện các bước một cách dân chủ, công khai, minh bạch công tác quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương; (2) Đề án Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương, cấp ủy cấp huyện”, (3) Đề án Quy chế làm việc (mẫu) của đảng đoàn, ban cán sự đảng trực thuộc Trung ương; đang tiếp tục hoàn thiện trình Bộ Chính tri, Ban Bí thư 8 đề án từ nay đến tháng 1 năm 2019./.

Theo ĐCSVN

Tags:

Hiện chưa có bình luận nào, hãy để lại bình luận của bạn về tin tức này.

Nhập bình luận của bạn:

Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu.

Gửi bình luận Nhập lại

Lịch Phát sóng

 • T2

  20/05

 • T3

  21/05

 • T4

  22/05

 • T5

  23/05

 • T6

  24/05

 • T7

  25/05

 • CN

  26/05

Xem toàn bộ

Thông tin cần biết

Thời tiết:

22°C - 36°C nhiều mây, không mưa

1 USD = 23455 VNĐ

36.470/lượng