Cao Bằng đẩy mạnh tuyên truyền xây dựng nông thôn mới

Cập nhật: Thứ tư , 31/10/2018 10:47

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, các cấp, các ngành trong tỉnh đang nỗ lực triển khai các giải pháp đồng bộ về đầu tư kết cấu hạ tầng nông thôn và phát triển sản xuất. Đồng thời quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên tuyền trong các tầng lớp nhân dân, tạo ra sự thống nhất, đoàn kết, đồng lòng, chung sức xây dựng bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc.


Cao Bằng phấn đấu đưa thêm 5 xã về đích nông thôn mới trong năm 2018 (Ảnh minh họa).

Qua hơn 7 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tỉnh Cao Bằng đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, an ninh - quốc phòng. Kết cấu hạ tầng nông thôn đã được đầu tư nâng cấp, nhất là các công trình thiết yếu như đường giao thông, trường học, trạm y tế, nước sinh hoạt và nhiều công trình phúc lợi cộng đồng. Bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới, môi trường nông thôn được cải thiện, đời sống vật chất, tinh thần của người nông dân khu vực nông thôn được nâng cao. Đặc biệt, các địa phương trong tỉnh đã cố gắng tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất, xác định các cây con trọng điểm để phát huy tiềm năng lợi thế của địa phương. Nhiều mô hình sản xuất hàng hóa liên kết theo chuỗi giá trị được hình thành không những thúc đẩy sản xuất phát triển mà còn nâng cao giá trị kinh tế các mặt hàng nông sản. Điển hình là một số cây con đang có triển vọng phát triển tốt như: cây chanh leo tại địa bàn huyện Trà Lĩnh; cây dong riềng phục vụ cho sản xuất sản phẩm miến dong; cây thạch đen; cây dâu tằm và các cây trồng phục vụ nguyên liệu cho các cơ sở sản xuất chế biến nông sản; phát triển chăn nuôi lợn đen, đàn bò, đàn dê. Trên địa bàn tỉnh xuất hiện ngày nhiều mô hình kinh tế hợp tác xã nông nghiệp, trang trại, gia trại đầu tư trồng trọt, chăn nuôi, làm dịch vụ nông nghiệp, góp phần thực hiện hiệu quả Chương trình tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới và tạo việc làm ổn định cho lao động nông thôn. Đến nay, toàn tỉnh có 10 xã đạt 19 tiêu chí, 1 xã đạt 15 tiêu chí, 40 xã đạt từ 10 - 14 tiêu chí, 114 xã đạt từ 5 - 9 tiêu chí và còn 12 xã đạt dưới 5 tiêu chí. Bình quân toàn tỉnh đạt hơn 8 tiêu chí/xã. Đã có 176/177 xã đã hoàn thành phê duyệt quy hoạch nông thôn mới, riêng xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh do phụ thuộc quy hoạch chi tiết Khu Du lịch thác Bản Giốc vừa mới được công bố nên chưa phê duyệt, hiện đang hoàn chỉnh thủ tục để trình UBND tỉnh phê duyệt. Đạt được kết quả như vậy là nhờ sự tăng cường chỉ đạo của các cấp về thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước trong phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn và xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt là các địa phương đã chú trọng đến công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Trên cơ sở đó đã kêu gọi, vận động thực hiện hiệu quả chủ trương xã hội hóa về đầu tư kết cấu hạ tầng cơ sở theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, Nhà nước hỗ trợ kinh phí, nhân dân đóng góp công sức lao động. Điểm nổi bật mà công tác tuyên truyền đem lại đó chính là tạo sự đồng thuận trong nhân dân, nông dân tự nguyện hiến đất xây dựng các công trình phúc lợi cộng đồng như nhà văn hóa, đường giao thông, di dời chuồng trại chăn nuôi trâu bò ra khỏi gầm sàn nhà ở cải thiện môi trường nông thôn, xây dựng nhà tắm, nhà tiêu hợp vệ sinh, vệ sinh đường làng ngõ xóm sạch sẽ.


Huyện Hạ Lang tổ chức tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới.

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn từ nay cho đến năm 2020, nhất là phấn đấu đưa thêm 5 xã về đích trong năm 2018, Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh Cao Bằng đã tích cực tham mưu cho tỉnh đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới, đồng thời xây dựng các phương án, giải pháp tăng cường truyền thông về chủ trương chính sách hỗ trợ xây dựng nông thôn mới. Trong đó, phát huy vai trò, chức năng của các tổ chức đoàn thể, chính trị xã hội trong việc tập hợp, vận động thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Cao Bằng chung sức xây dựng nông thôn mới”. Ủy ban MTTQ các cấp không ngừng củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tiếp tục thực hiện tốt các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, cuộc vận động “Vì người nghèo”, xóa nhà tạm, nhà dột nát tại các địa bàn nông thôn; phát huy vai trò những người có uy tín trong cộng đồng gương mẫu, tiên phong vận động người dân thực hiện 8 việc mà thôn xóm, hộ dân phải làm trong xây dựng nông thôn mới.

Đóng góp tích cực cho Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tổ chức Hội Phụ nữ xác định củng cố tổ chức hội, phát triển hội viên, triển khai tích cực các phong trào, nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn mới. Tuyên truyền hội viên phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc; nâng cao nhận thức, trình độ, năng lực cho phụ nữ đáp ứng với yêu cầu trong tình hình mới; phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; vận động khuyến khích các chi hội phụ nữ cơ sở gây quỹ tiết kiệm cho chị em vay vốn không lấy lãi; xây dựng quỹ tình thương hỗ trợ phữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; phụ nữ giúp nhau công lao động sản xuất, hỗ trợ vốn, cây, con phát triển kinh tế gia đình; phụ nữ thành lập các nhóm liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; phụ nữ thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động.


Các địa phương đã huy động mọi nguồn lực đầu tư, nâng cấp kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn, góp phần thực hiện hiệu quả Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Đối với địa bàn vùng sâu, vùng xa đặc biệt khó khăn, trình độ dân trí còn thấp, tỷ lệ hộ nghèo còn chiếm khá cao, việc xây dựng nông thôn mới gặp nhiều trở ngại. Hơn nữa, dân cư phân bố rải rác, khó khăn trong đầu tư hạ tầng cơ sở, nhất là các công trình đường giao thông, nhà văn hóa cộng đồng, nước sinh hoạt, điện thắp sáng. Để xây dựng nông thôn mới, Hội Nông dân các cấp trong tỉnh đang nỗ lực phối hợp với các tổ chức đoàn thể, đặc biệt là Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện chương trình ủy thác, tín chấp cho nông dân vay vốn phát triển kinh tế gia đình. Mặt khác, tăng cường triển khai các mô hình chuyển giao khoa học kỹ thuật nông, lâm nghiệp để nông dân học tập làm theo. Tích cực chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, sản xuất hàng hóa, tăng thu nhập, cải thiện đời sống. Tăng cường tuyên truyền nhân rộng các mô hình, gương điển hình tiên tiên tiến trong phong trào nông dân  sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo bền vững, nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới và đảm bảo quốc phòng - an ninh. Tổ chức hội sẽ tiếp tục vận động nông dân tự nguyện hiến đất, đóng góp công sức lao động xây dựng các công trình hạ tầng cơ sở, di dời chuồng trại chăn nuôi trâu, bò ra khỏi gầm sàn nhà ở.

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, Đoàn Thanh niên các cấp tiếp tục phát huy tính xung kích, năng động, sáng tạo, tiên phong trong xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Trong đó chú trọng vận động, tập hợp lực lượng đoàn viên, thanh niên thực hiện có hiệu quả phong trào thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Tham gia nhiệt tình các hoạt động lao động công ích, hướng về cơ sở, các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Đẩy mạnh phong trào thanh niên lập nghiệp, mạnh dạn ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất; thanh niên tích cực học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn. Xây dựng các câu lạc bộ về phát triển kinh tế, ứng dụng khoa học công nghệ, các hoạt động văn hóa, thể thao lành mạnh thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia. Thực hiện các chương trình ký cam kết phòng chống tệ nạn xã hội trong thanh thiếu niên. Quan tâm đến đào tạo nghề và tìm kiếm việc làm cho thanh niên, nhất là vùng nông thôn.

Nhờ sự tăng cường chỉ đạo của các cấp, các ngành và phát huy vai trò tập hợp, vận động của các tổ chức đoàn thể, tỉnh Cao Bằng sẽ thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Phấn đấu mỗi năm có 5 xã đạt 19 tiêu chí nông thôn mới; đến năm 2020, toàn tỉnh có 25 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đồng thời, tăng dần các tiêu chí đối với các xã chưa đạt; duy trì bền vững đối với những xã đã đạt chuẩn. Quan tâm hỗ trợ nguồn lực, nhất là thực hiện chương trình xã hội hóa đối với các xã đạt dưới 5 tiêu chí. Xây dựng các thôn, xóm nông thôn tiêu biểu, kiểu mẫu để nhân rộng học tập tại cộng đồng. Triển khai có hiệu quả Chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm để tạo việc làm và thu nhập cho người dân nông thôn.

Hoàng Ngơi - Đức Thụ

Tags:

Hiện chưa có bình luận nào, hãy để lại bình luận của bạn về tin tức này.

Nhập bình luận của bạn:

Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu.

Gửi bình luận Nhập lại

Lịch Phát sóng

 • T2

  19/10

 • T3

  20/10

 • T4

  21/10

 • T5

  22/10

 • T6

  23/10

 • T7

  24/10

 • CN

  25/10

Xem toàn bộ

Thông tin cần biết

Thời tiết:

22°C - 36°C nhiều mây, không mưa

1 USD = The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. VNĐ

56.470/lượng