Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15 (mở rộng)

Cập nhật: Thứ sáu , 12/10/2018 09:13

Ngày 11/10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 tổ chức hội nghị lần thứ 15 (mở rộng). Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Công Hà, Vụ phó Vụ Địa phương 1, Ban Tổ chức Trung ương; các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh. Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị.


Các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trình bày dự thảo Báo cáo công tác 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm 2018 của Tỉnh ủy; Báo cáo của UBND tỉnh; Tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Dự án đầu tư đường bộ cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng). Theo đó, 9 tháng đầu năm 2018, Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; tổ chức 2 hội nghị Ban Chấp hành, 9 hội nghị Ban Thường vụ, ban hành 2 nghị quyết và 5 chỉ thị, 5 chương trình để lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Tổ chức thành công Hội nghị sơ kết giữa hiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Tổng sản lượng lương thực có hạt toàn tỉnh đạt 275,1 nghìn tấn, bằng 104,2% kế hoạch (KH); bình quân toàn tỉnh đạt 8,48 tiêu chí nông thôn mới/xã; tỷ lệ hộ đưa gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở đạt 67,8% KH. Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 3.257,2 tỷ đồng, bằng 67,2% KH năm. Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa qua địa bàn tỉnh đạt 425 triệu USD, bằng 62% KH. Kết quả giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản nguồn vốn ngân sách nhà nước đến ngày 30/9/2018 ước đạt 1.424,6 tỷ đồng, bằng 50% KH. Tổng thu ngân sách đạt 958,56 tỷ đồng, đạt 85,38% dự toán Trung ương giao, đạt 70%KH. Toàn tỉnh kết nạp 1.458 đảng viên mới, đạt 72% KH. Văn hóa, xã hội được quan tâm, tạo điều kiện. An ninh - quốc phòng được củng cố, giữ vững.

3 tháng cuối năm, tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018 và 6 chương trình trọng tâm của Tỉnh ủy; Nghị quyết Trung ương 6, 7, 8 khóa XII Ban Chấp hành Trung ương Đảng; chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện các mục tiêu đạt thấp, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch năm 2018...

Đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ trình bày Tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc đề nghị thông qua quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 (sửa đổi, bổ sung) và Quyết định phân công các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cao Bằng khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020; dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách địa phương năm 2019; kế hoạch vốn đầu tư năm 2019; Tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy xin ý kiến về chủ trương sáp nhập một số cơ quan, đơn vị có chức năng nhiệm vụ tương đồng theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận về những kết quả, vướng mắc, đề xuất và nhiệm vụ những tháng cuối năm thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, tập trung vào vấn đề triển khai thực hiện hiện đại hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài chính; tiến độ thi công, thực hiện các dự án đầu tư công; tăng cường công tác bảo vệ rừng. Vấn đề thúc đẩy thương mại biên giới, tăng thu ngân sách từ các khoản phí sử dụng kết cấu hạ tầng để xuất khẩu; vướng mắc trong triển khai thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất; công tác phối hơp giữa các ngành, địa phương chỉ đạo thu ngân sách đảm bảo đạt kế hoạch giao. Tăng cường công tác quản lý tài nguyên, môi trường; rà soát việc thu hồi các mỏ khoáng sản trong vùng cảnh quan Công viên địa chất toàn cầu; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục thu từ đất; chỉ đạo xử lý các khu vực mỏ đá ven đường gây mất cảnh quan và ô nhiễm môi trường. Khó khăn, vướng mắc và hướng xử lý trong công tác giải ngân vốn đầu tư công; giải phòng mặt bằng một số công trình; giải ngân vốn thực hiện Quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ.

Hội nghị biểu quyết 100% thông qua Nghị quyết Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVIII), nhất trí chủ trương triển khai thực hiện Dự án đầu tư đường bộ cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng), chấp thuận cho Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả nghiên cứu, lập dự án đầu tư.


Bí thư Tỉnh ủy Lại Xuân Môn kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lại Xuân Môn biểu dương những nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành trong thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, trong đó đã triển khai các công việc tập trung tháo gỡ 3 điểm nghẽn về hạ tầng giao thông, nguồn nhân lực, cơ chế chính sách; tìm giải pháp tháo gỡ 3 nút thắt về giải phóng mặt bằng, thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản. Bên cạnh đó, còn một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội còn đạt thấp; tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản chậm; công tác giải phóng măt bằng một số dự án lớn gặp khó khăn; công tác cải cách hành chính, môi trường đầu tư kinh doanh cải thiện chưa rõ nét. Bí thư Tỉnh ủy Lại Xuân Môn đề nghị các cấp, ngành, địa phương có giải pháp thiết thực, kịch bản điều hành, giải pháp đột phá thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2018; dồn sức phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất nông nghiệp, đưa 6 xã về đích nông thôn mới trong năm 2018; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đổi mới cách thức quản lý, nâng cao thái độ phục vụ của cán bộ đối với doanh nghiệp, người dân; nỗ lực cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; tập trung tháo gỡ các nút thắt trong giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản; đẩy mạnh công tác thanh, kiểm tra, giám sát chất lượng các công trình, dự án; cả hệ thống chính trị vào cuộc, tăng cường phân tích, dự báo, xác định nguồn thu có tiềm năng, tham mưu các giải pháp tăng cường thu ngân sách, đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế; đấu giá quyền sử dụng đất một số khu đất theo kế hoạch, đúng quy định của pháp luật; đẩy nhanh tiến độ xây dựng trụ sở làm việc các cơ quan khối Đảng, MTTQ và các đoàn thể; chuẩn bị tốt các điều kiện và tổ chức thành công các sự kiện lớn của tỉnh; thực hiện nghiêm túc công tác đánh giá, phân loại cán bộ, đảng viên cuối năm; thực hiện tốt, đúng tiến độ các đề án của tỉnh thực hiện Nghị quyết 18, 19 Trung ương Đảng khóa XII về sắp xếp, tổ chức bộ máy. Ngay sau hội nghị, các cơ quan, đơn vị tổ chức rà soát, đánh giá tình hình thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị để triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả nhiệm vụ được giao; quyết tâm lập lại kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2018.

La Ngà - Vĩnh Thuận

Tags:

Hiện chưa có bình luận nào, hãy để lại bình luận của bạn về tin tức này.

Nhập bình luận của bạn:

Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu.

Gửi bình luận Nhập lại

Lịch Phát sóng

 • T2

  20/05

 • T3

  21/05

 • T4

  22/05

 • T5

  23/05

 • T6

  24/05

 • T7

  25/05

 • CN

  26/05

Xem toàn bộ

Thông tin cần biết

Thời tiết:

22°C - 36°C nhiều mây, không mưa

1 USD = 23465 VNĐ

36.390/lượng