Hội LHPN huyện Bảo Lâm tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Cập nhật: Thứ hai , 24/09/2018 10:58

Với chức năng, nhiệm vụ chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; tuyên truyền, vận động, giáo dục tổ chức, hướng dẫn phụ nữ thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tham gia giám sát, phản biện xã hội. Sau hơn 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Bảo Lâm đã phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, góp phấn xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.


Hội viên Hội LHPN huyện Bảo Lâm tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực.

Ngay sau khi có Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Hội LHPN huyện Bảo Lâm đã triển khai thực hiện học tập và tuyên truyền những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các cấp Hội Phụ nữ huyện. Thực hiện nội dung đột phá về “Chủ động, trách nhiệm, nói đi đôi với làm, chống tư tưởng trông chờ ỷ lại”, trong đó chú trọng xây dựng các mô hình “làm theo” có hiệu quả, phát huy nội lực, xóa bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào hỗ trợ của Nhà nước thể hiện qua việc thực hiện công trình, phần việc thiết thực, cụ thể, xây dựng “gia đình 5 không 3 sạch” gắn với xây dựng nông thôn mới.

Năm 2017, cán bộ Hội LHPN các cấp thực hành tiết kiệm tiền thu nhập gây quỹ để hỗ trợ giúp đỡ hội viên phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế. Đồng thời đề ra 4 giải pháp thực hiện: Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền; duy trì và phát triển rộng rãi mô hình học tập và làm theo Bác hiệu quả; quyết tâm thực hiện tốt việc nêu gương ở trong cán bộ các cấp Hội, thực hiện công tác kiểm tra, đánh giá sơ kết, tổng kết. Hội LHPN huyện chỉ đạo và hướng dẫn 14/14 cơ sở Hội xây dựng kế hoạch, có hướng dẫn thực hiện cụ thể, thiết thực, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương. Triển khai thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tới toàn thể cán bộ, hội viên và nhân dân trong huyện.

Trong 3 năm qua, cùng với việc học tập các nội dung của Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Hội LHPN huyện Bảo Lâm đã chỉ đạo các cấp Hội tham gia tích cực, có hiệu quả các phong trào đền ơn đáp nghĩa bằng nhiều hình thức thiết thực. Hội viên các cấp Hội đã giúp đỡ nhau trong lao động sản xuất, lúc ốm đau, khó khăn được hơn 3.000 ngày công lao động; hỗ trợ vật chất, tiền mặt trị giá gần 450 triệu đồng. Tổ chức vận động hội viên, phụ nữ ủng hộ Quỹ "Mái ấm tình thương". Trong 3 năm hỗ trợ làm 5 nhà cho hội viên phụ nữ nghèo, tổng trị giá 95 triệu đồng; trao 28 suất quà gồm chăn và các đồ dùng gia đình, tổng trị giá trên 58 triệu đồng.

Hội LHPN huyện đã tập trung thực hiện hiệu quả phong trào thi đua "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc" gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, triển khai sâu rộng tới đông đảo hội viên phụ nữ tại cơ sở với 676 cuộc, trên 25.000 lượt chị em tham gia. Kết quả có 100% cán bộ Hội, 94% hội viên được học tập phong trào thi đua. Để góp phần bảo đảm an ninh - quốc phòng, các cấp Hội đã tập trung tuyên truyền, giáo dục hội viên, phụ nữ hiểu đầy đủ và thực hiện đúng chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật tại các xóm có tổ chức tôn giáo bất hợp pháp; vận động chị em không vượt biên sang Trung Quốc làm thuê trái phép.

Để tạo điều kiện cho cán bộ hội viên có nguồn vốn phát triển kinh tế, Hội LHPN huyện chỉ đạo Hội cơ sở phối hợp với với Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện thực hiện nhận ủy thác qua 74 tổ tiết kiệm và vay vốn của các cấp hội với tổng dư nợ là 71 tỷ 948 triệu đồng cho 2.313 hộ vay, dư nợ quá hạn 0,32%. Các mô hình hoạt động vay vốn hiệu quả như: Tổ phụ nữ các xóm Bản Bó (xã Thái Học), Mạy Rại, Lạng Cá (thị trấn Pác Miầu), Nà Pồng (xã Lý Bôn), tổ phụ nữ Nà Mâứ (xã Mông Ân), Khuổi Rò, Phiêng Rù (xã Vĩnh Quang). Phối hợp với Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cho hội viên vay qua 19 tổ liên kết vay vốn với tổng dư nợ là 8 tỷ 497 triệu đồng, cho 198 thành viên vay vốn, tỷ lệ hoàn trả lãi đạt 95%.

Hằng năm, các cấp Hội tổ chức kiểm tra kết quả hoạt động lồng ghép với kiểm tra thực hiện Chỉ thị số 05 tại các cơ sở; chỉ đạo tổ chức sơ kết Chỉ thị 05 gắn với sơ kết hoạt động phong trào phụ nữ. Trong các buổi sinh hoạt chi hội, đã giới thiệu được 24 gương tập thể, cá nhân điển hình lên Hội LHPN tỉnh để tuyên truyền, nhân rộng. 


Các cấp Hội LHPN huyện Bảo Lâm triển khai thực hiện mô hình "Làm theo" tiết kiệm gây quỹ để tạo nguồn vốn cho hội viên phát triển sản xuất.

Thực hiện khâu đột phá theo Chỉ thị 05, các cấp Hội tiếp tục triển khai thực hiện mô hình "Làm theo" tiết kiệm gây quỹ để tạo nguồn vốn cho hội viên phát triển sản xuất như mô hình trồng ngô, sắn cao sản, nghệ vàng, đỗ tương, nuôi bò, nuôi dê, gửi tiền tiết kiệm gây quỹ... Trong 3 năm đã có 188 tổ, nhóm thực hiện mô hình tiết kiệm với 5.197 thành viên tham gia, tổng số tiền tiết kiệm trên 323 triệu đồng; cho hội viên nghèo vay vốn sản xuất trên 304 triệu đồng. Các cấp Hội đã tổ chức triển khai thực hiện các mô hình "Làm theo” như: Hũ gạo tình thương, hũ ngô tình thương, nuôi lợn nhựa tiết kiệm, bỏ tiền ống tre, mô hình đổi công với 1.107 hội viên tham gia. 

Năm 2017, Hội LHPN huyện Bảo Lâm đăng ký thực hiện 3 phần việc gồm: Tuyến đường phụ nữ tự quản; làm nhà tiêu hợp vệ sinh; di dời chuồng trại gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở, góp phần xây dựng nông thôn mới. Kết quả, tự làm mới được 102 nhà vệ sinh, di dời 7 chuồng gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở, cắm biển và thực hiện 2 tuyến đường chi hội phụ nữ tự quản; phối hợp với Đoàn thanh niên xây dựng 10 tuyến đường “xanh - sạch - đẹp - an toàn”; tu sửa, san lấp ổ gà, phát quang khơi thông cống rãnh được 126 km đường thôn, xóm với 1.826 lượt người tham gia. Trong 3 năm qua (2016 - 2018) Hội LHPN 3 xã Nam Quang, Nam Cao, Tân Việt đã tổ chức vận động nhân dân đóng góp kinh phí làm mới 02 cây cầu để người dân đi lại thuận tiện. Thông qua các hoạt động đã xây dựng được ý thức tự lực vươn lên, xóa bỏ tư tưởng trông chờ ỷ lại Nhà nước. Tập thể chi hội đã giúp đỡ 34 gia đình đạt 8 tiêu chí cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”, trong đó giúp được 29 chủ hộ là phụ nữ thoát nghèo tiêu chí đa chiều. 

Thực hiện chuyên đề năm 2018: “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong các cấp Hội. Hội LHPN huyện đã xây dựng Kế hoạch số 52/KH-BTV ngày 15/3/2018 về vận động thực hành tiết kiệm, hỗ trợ giúp đỡ hội viên phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế năm 2018. Cụ thể: vận động cán bộ Hội cấp huyện và cấp xã, thị trấn tiết kiệm tiền thu nhập để mua con giống hỗ trợ hội viên phụ nữ nghèo khởi nghiệp chăn nuôi.

Sau 2 năm thực hiện học tập làm theo Bác, Hội LHPN huyện Bảo Lâm đã phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ của địa phương gắn với phong trào của Hội. Đã xuất hiện nhiều sáng kiến kinh nghiệm, giải pháp hữu ích áp dụng thực hiện trong phong trào của Hội, được Hội đồng huyện đánh giá cao. Các sáng kiến đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần xây dựng địa phương phát triển. Với thành tích đó, từ năm 2015 đến năm 2017, Hội LHPN huyện Bảo Lâm đạt tiêu chuẩn cơ quan, đơn vị văn hóa, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Được lãnh đạo các cấp tặng nhiều bằng khen, giấy khen có thành tích trong thực hiện hiệu quả công tác Hội. Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen vì đã có thành tích học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhân dịp sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05./.

Nông Hậu

Tags:

Hiện chưa có bình luận nào, hãy để lại bình luận của bạn về tin tức này.

Nhập bình luận của bạn:

Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu.

Gửi bình luận Nhập lại

Lịch Phát sóng

 • T2

  25/05

 • T3

  26/05

 • T4

  27/05

 • T5

  28/05

 • T6

  29/05

 • T7

  30/05

 • CN

  31/05

Xem toàn bộ

Thông tin cần biết

Thời tiết:

22°C - 36°C nhiều mây, không mưa

1 USD = The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. VNĐ

48.890/lượng