Điểm sáng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Cập nhật: Thứ hai , 27/08/2018 15:23

Sau 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05 CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong mọi mặt của đời sống xã hội. Trong lĩnh vực giáo dục, nhiều trường học đã và đang ra sức thi đua gắn việc học tập và làm theo lời Bác trong công tác giảng dạy và học tập, tạo được bước chuyển biến mạnh mẽ trong phong trào thi đua dạy và học. Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Thông Nông là một điểm sáng của ngành giáo dục và đào tạo huyện Thông Nông trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen sau 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 CT/TW của Bộ Chính trị.


Chương trình ngoại khóa của Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Thông Nông.

Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Thông Nông là nơi đào tạo con em các dân tộc thiểu số, tạo nguồn cán bộ dân tộc góp phần phát triển nguồn lực của địa phương. Trải qua quá trình phát triển với bề dày truyền thống, trường đã đào tạo được nhiều thế hệ con em đồng bào các dân tộc trở thành cán bộ nhiều thế hệ. Đặc biệt, trường đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong công tác giảng dạy, nuôi dưỡng đối với học sinh để trở thành người có ích, chủ nhân tương lai của đất nước. Nhiều năm qua, trường luôn là điểm sáng trong phong trào thi đua học tập. Phong trào thi đua càng được đẩy mạnh hơn khi thực hiện Chỉ thị số 05 CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trường đã chủ động tích hợp, lồng ghép những nội dung mới của Chỉ thị số 05 vào nội dung, chương trình giảng dạy trong các môn học trên lớp và trong các buổi sinh hoạt lớp, hoạt động ngoại khóa và hoạt động Đoàn, Đội; lồng ghép các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các hoạt động ngoài giờ lên lớp, theo từng bộ môn ở các cấp học, bậc học với hình thức phong phú, sinh động, phù hợp với điều kiện nhà trường. Tiếp tục cụ thể hóa nội dung các chuyên đề gắn với cuộc vận động "Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học, tự sáng tạo" và phong trào thi đua "Dạy tốt, học tốt", "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực"; chú trọng công tác giáo dục truyền thống dân tộc, đạo đức cách mạng, lý tưởng, lối sống, giá trị sống, kỹ năng sống cho học sinh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.


Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Thông Nông đưa nội dung học tập Chỉ thị số 05-CT/TW vào nghị quyết của chi bộ, kế hoạch năm học hàng năm của nhà trường, lồng ghép trong các cuộc họp chi bộ để quán triệt, triển khai nội dung đến cán bộ, giáo viên.

Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thực sự trở thành phong trào thi đua sôi nổi và có sức lan tỏa, trường đã đưa nội dung học tập Chỉ thị số 05-CT/TW vào nghị quyết của chi bộ, kế hoạch năm học hàng năm của nhà trường, lồng ghép trong các cuộc họp chi bộ để quán triệt, triển khai nội dung chỉ thị đến cán bộ, giáo viên trong toàn trường. Trên cơ sở đó, 100% cán bộ, đảng viên, giáo viên trong trường đã đăng ký thực hiện, gắn việc học tập và làm theo tấm gương của Bác với công việc cụ thể. Theo đó, chuyên đề năm 2016 là “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, phong cách gương mẫu, nói đi đôi với làm”; chuyên đề năm 2017 là “Phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ”; chuyên đề năm 2018 về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Trên cơ sở nội dung học tập chuyên đề hằng năm, mỗi cán bộ giáo viên đã xây dựng kế hoạch học tập, cam kết thực hiện tốt nội dung sát với chuyên đề, tạo nên động lực thúc đẩy phong trào dạy và học của nhà trường, gắn việc thực hiện làm theo lời Bác vào công việc cụ thể nhằm phát huy tinh thần sáng tạo, học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn, quan tâm chăm lo và tạo điều kiện tốt nhất để học sinh học tập tốt. Trong công tác giảng dạy, các giáo viên không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn, tích cực học hỏi đồng nghiệp và tham khảo trên sách, báo nhằm đổi mới phương pháp dạy phù hợp với thực tế, sử dụng hiệu quả các trang thiết bị của nhà trường để đạt được kết quả học tập cao nhất.


Học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Thông Nông tìm hiểu những câu chuyện về Bác.

Với đặc thù là một trường đào tạo con em các dân tộc vùng sâu, vùng xa của huyện, ngoài nhiệm vụ chủ yếu là truyền đạt kiến thức, mở mang tri thức, nhà trường còn chăm lo sức khỏe và đời sống học sinh, giáo dục đạo đức, lối sống, hành vi cho các em. Học sinh trong trường chủ yếu là con em các dân tộc: Tày, Nùng, Mông, Dao, do vậy, nét sinh hoạt, tập quán, tâm lý có phần khác nhau. Khi mới tập trung về trường học cũng có những khó khăn nhất định. Do vậy, trong những năm học qua, cán bộ giáo viên đã luôn giáo dục, rèn luyện các em cả về nhân cách, lối sống, đặc biệt là lấy những câu chuyện giản dị của Bác Hồ để các em suy ngẫm, học tập và làm theo.  

Hằng năm, Liên Đội trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Thông Nông thường xuyên tuyên truyền nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến đội viên, thiếu niên thông qua việc kể các câu chuyện về Bác Hồ, sân khấu hóa, giáo dục đội viên, thiếu niên thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng vào các tiết sinh hoạt dưới cờ, phát thanh măng non vào giữa tiết 2, sáng thứ 7 hàng tuần. Trường tổ chức cho học sinh thi trực tuyến trên mạng Internet về nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức; nêu gương học sinh tiêu biểu thực hiện tốt 5 điều Bác dạy thiếu niên, nhi đồng và nội quy, nề nếp nhà trường trong tiết sinh hoạt dưới cờ. Những hoạt động tiêu biểu cho phong trào này là các hoạt động ngoại khóa của học sinh, các đợt thi đua chào mừng các ngày lễ lớn, các hội thi, các hoạt động thể dục thể thao, các hoạt động quyên góp từ thiện... Từ đó góp phần nâng cao kỹ năng sống và giúp các em biết quan tâm, chia sẻ lẫn nhau, yêu quý nhau hơn, nâng cao tinh thần cố kết cộng đồng trong trẻ.

Với mục tiêu cán bộ, giáo viên tích cực thi đua dạy tốt, học sinh chăm chỉ học tập để có kết quả học tập tốt, trong năm 2016 - 2017, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Thông Nông đã có 6 cán bộ, giáo viên đạt chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 09 giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện, 53 lượt giáo viên dạy giỏi cấp trường, 238 lượt học sinh giỏi các cấp,  26 sáng kiến kinh nghiệm. 100% học sinh có hạnh kiểm khá tốt, không có học sinh bỏ học, tỷ lệ duy trì sĩ số đạt 100%. Kết thúc năm học 2017 - 2018, tỷ lệ học sinh khá giỏi đạt 98%. Năm 2015, nhà trường được UBND tỉnh tặng cờ thi đua. Năm 2016, được Sở Giáo dục và Đào tạo tặng giấy khen “Tập thể lao động tiên tiến”; UBND tỉnh tặng giấy chứng nhận “Tập thể lao động xuất sắc”. Năm 2017, nhà trường được Sở Giáo dục và Đào tạo tặng giấy khen; Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen về thành tích điển hình, tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 -2018.

Năm học 2018 -2019, nhà trường tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị với nội dung “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học, phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, đổi mới sáng tạo trong dạy và học”. Đồng thời chấp hành nghiêm chỉnh đạo đức công vụ, đạo đức nhà giáo trong trường học.

Những chuyển biến từ sau khi thực hiện Chỉ thị 05 là thay đổi trong nhận thức từ các thầy, cô giáo đến học sinh trong nhà trường. Cán bộ, giáo viên luôn chuẩn bị chu đáo từ giáo án đến các đồ dùng dạy học. Đặc biệt, các giáo viên soạn bài bằng máy vi tính và sử dụng công nghệ thông tin trong các giờ giảng dạy, đem lại những giờ học hiệu quả, tạo hứng thú cho học sinh.

Với nhận thức sâu sắc và quyết tâm cao của tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã góp phần làm cho bộ mặt nhà trường ngày càng đổi mới, tạo động lực quan trọng để đưa sự nghiệp giáo dục và đào tạo của nhà trường tiếp tục phát triển bền vững, xứng đáng với niềm tin mà đồng bào các dân tộc thiểu số gửi gắm và là nơi nâng bước con em đi đến tương lai tươi sáng.

Thế Hậu - Ánh Hồng

Tags:

Hiện chưa có bình luận nào, hãy để lại bình luận của bạn về tin tức này.

Nhập bình luận của bạn:

Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu.

Gửi bình luận Nhập lại

Lịch Phát sóng

 • T2

  06/07

 • T3

  07/07

 • T4

  08/07

 • T5

  09/07

 • T6

  10/07

 • T7

  11/07

 • CN

  12/07

Xem toàn bộ

Thông tin cần biết

Thời tiết:

22°C - 36°C nhiều mây, không mưa

1 USD = The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. VNĐ

50.040/lượng