Cách mạng Tháng Tám - Bài học về phát huy sức mạnh đoàn kết dân tộc

Cập nhật: Thứ hai , 20/08/2018 09:57

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 để lại cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta nhiều bài học kinh nghiệm quý báu, mãi mãi soi sáng cho cách mạng Việt Nam trên con đường đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Trong đó, bài học còn nguyên giá trị là phát huy sức mạnh đoàn kết dân tộc, kết hợp với sức mạnh thời đại.


Ảnh minh họa.

Cùng với cả nước, Cao Bằng là nơi khởi nguồn phong trào cách mạng, góp phần làm nên tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Sau khi Bác Hồ về nước năm 1941, việc đầu làm đầu tiên là tập hợp, quy tụ quần chúng nhân các dân tộc xây dựng lực lượng cách mạng. Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại Pác Bó - Cao Bằng nhận định: "Nhiệm vụ cấp bách nhất được đặt ra lúc này là làm thế nào huy động mọi lực lượng để cứu nước, giải phóng dân tộc... Muốn thế phải đoàn kết toàn dân, tập hợp các đoàn thể, hội cứu quốc, các tầng lớp nhân dân...".  Với nhiều hình thức tuyên truyền vận động, tuy nằm trong khuôn khổ bí mặt, nhưng có sức ra tỏa lớn tới những người yêu nước. Tại các châu: Hòa An, Hà Quảng, Nguyên Bình, chỉ trong thời gian ngắn đã có hàng nghìn hội viên tham gia mặt trận Việt Minh và các đoàn thể cứu quốc, từng bước hình thành khối đại đoàn kết các dân tộc. Có được sức mạnh tổng hợp, xác định thời cơ đã đến, tháng 8/1945, chấp hành Lệnh Tổng khởi nghĩa toàn quốc, Đảng bộ và nhân dân Cao Bằng đã thành lập Ban Khởi nghĩa của tỉnh gồm 6 người do đồng chí Hoàng Đình Giong làm trưởng ban; chỉ đạo các lực lượng vũ trang, đội du kích, đội tự vệ cùng nhân dân trong tỉnh nổi dậy chiếm các đồn bốt của phát xít Nhật, tiêu diệt các đội bảo an của Nhật, đánh chặn các ngả đường của địch. Ngày 19/8/1945, các lực vũ trang ở Hà Quảng đã bao vây, đánh chiếm đồn của quân Nhật đóng tại Sóc Giang, cắm cờ, uy hiếp, kêu gọi địch đầu hàng. Ở châu Hòa An, lúc này, cao trào cách mạng dâng cao, các lực lượng vũ trang, du kích của ta đã phối hợp tiêu diệt địch ở đồn Nước Hai, ngăn chặn chúng chạy về thị xã Cao Bằng.    

Trước sức mạnh áp đảo của lực lượng cách mạng, đến trưa ngày 21/8/1945  buộc địch phải đầu hàng vô điều kiện, sau đó quân Nhật bí mật rút về Bắc Kạn. Ngày 22/8/1945, Ủy ban nhân dân lâm thời tỉnh Cao Bằng và thị xã Cao Bằng tổ chức cuộc tuần hành trên các tuyến phố, biểu dương lực lượng, đồng thời tổ chức mít tinh tại chùa Phố Cũ, tuyên bố chính thức xóa bỏ chính quyền tay sai Nhật, thành lập Ủy ban nhân dân lâm thời thị xã Cao Bằng.

Đánh giá về một điểm đặc biệt của Cách mạng Tháng Tám, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Trong một thời gian ngắn, các giai cấp đoàn kết thành một khối, muôn dân đoàn kết để mưu cầu hạnh phúc chung là nước được hoàn toàn độc lập và chống được giặc xâm lăng, đuổi bọn thực dân tham ác ra ngoài bờ cõi”. Thực tế, lịch sử dân tộc đã chứng minh, dù trong bất kì hoàn cảnh nào, gặp những khó khăn, thách thức lớn đến đâu, chính sự đoàn kết, đồng lòng của toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng là sức mạnh to lớn để đất nước vượt qua mọi khó khăn, thách thức. Phát huy giá trị sức mạnh của dân tộc trong Cách mạng Tháng Tám, các kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh luôn xác định việc xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân luôn là yếu tố quyết định để phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo vững chắc quốc phòng - an ninh ở địa phương. 

Lãnh Thiết - Bích Liên

Tags:

Hiện chưa có bình luận nào, hãy để lại bình luận của bạn về tin tức này.

Nhập bình luận của bạn:

Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu.

Gửi bình luận Nhập lại

Lịch Phát sóng

 • T2

  18/01

 • T3

  19/01

 • T4

  20/01

 • T5

  21/01

 • T6

  22/01

 • T7

  23/01

 • CN

  24/01

Xem toàn bộ

Thông tin cần biết

Thời tiết:

22°C - 36°C nhiều mây, không mưa

1 USD = The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. VNĐ

The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send./lượng