Chuyển biến tích cực trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW tại Chi bộ xóm Nà Dìa, xã Chu Trinh (Thành phố)

Cập nhật: Thứ tư , 18/07/2018 15:58

Thời gian qua, chi bộ xóm Nà Dìa, xã Chu Trinh, thành phố Cao Bằng luôn phát huy tốt vai trò hạt nhân lãnh đạo, tổ chức triển khai cho nhân dân thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, gắn việc học tập và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể thiết thực, phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương. Qua đó, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, đưa việc học tập và làm theo Bác ngày càng đi vào chiều sâu, tác động đến từng hành động hằng ngày của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.


Chi bộ xóm Nà Dìa, xã Chu Trinh (Thành phố) luôn xác định nhiệm vụ trọng tâm là tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Là một chi bộ thuộc địa bàn nông thôn, có 10 đảng viên, những năm gần đây, Chi bộ xóm Nà Dìa luôn xác định nhiệm vụ trọng tâm là tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tập trung lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và vận động nhân dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

Cách trung tâm xã gần 7 km, xóm Nà Dìa có 30 hộ dân, chủ yếu sinh sống bằng nghề nông nghiệp. Đến năm 2015, nhân dân trong xóm mới được sử dụng điện lưới quốc gia, đời sống của nhân dân xóm vẫn còn nhiều khó khăn so với mặt bằng chung của thành phố. Tuy nhiên, bà con nhân dân trong xóm luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy tính tự lực, tự cường, đi lên từ cần cù, chịu thương, chịu khó. Xác định những khó khăn, thuận lợi ở địa phương, chi bộ xóm đã tập trung chỉ đạo nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp như trồng cây ăn quả, chăn nuôi gia súc, gia cầm, phát triển trồng cây lâm nghiệp.

Anh Nông Ngọc Hà, đảng viên của Chi bộ xóm Nà Dìa. Gia đình anh là một trong những gia đình điển hình trong phát triển kinh tế. Tận dụng diện tích đất đồi của gia đình, anh Hà trồng hơn 100 cây quýt giống địa phương, xen lẫn cây ổi Thái Lan. Vườn cây ăn quả của anh Hà mỗi năm đem lại thêm thu nhập cho gia đình anh khoảng 20 - 30 triệu đồng. Anh Hà cho biết, là đảng viên trong chi bộ, anh luôn bám sát chủ trương, nghị quyết và sự chỉ đạo của chi bộ xóm và Đảng ủy xã, chủ động, tìm hướng đi để phát triển kinh tế gia đình, vừa tạo thêm thu nhập cho gia đình, vừa thử nghiệm những mô hình hay, hiệu quả để nhân dân tin tưởng làm theo, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu vật nuôi, cây trồng.


Nhân dân xóm Nà Dìa tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp để phát triển kinh tế.

Chi bộ Đảng đã phát huy vai trò lãnh đạo quần chúng nhân dân chấp hành tốt chủ chương  của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Triển khai, quán triệt kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị (khóa XII) và các chuyên đề toàn khóa, hằng năm cho đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân trong xóm. Xây dựng, bổ sung chuẩn mực đạo đức công dân theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị vào quy ước của xóm theo hướng dẫn của cấp trên. Để đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào cuộc sống một cách sinh động, chi bộ đã tuyên truyền rộng rãi để nhân dân thực hiện, lựa chọn nhiều chuyên đề học tập và làm theo Bác đưa vào sinh hoạt chi bộ hàng tháng phù hợp với thực tiễn và đặc điểm tình hình của xóm, đồng thời giao nhiệm vụ cho mỗi đảng viên phụ trách từng hộ gia đình và tuyên truyền để nhân dân làm theo; tổ chức trao đổi, thảo luận, nêu gương về các chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh; trang bị cho mỗi đảng viên sổ để ghi chép một số quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh và của Đảng về vấn đề đạo đức và giáo dục phẩm chất đạo đức đối với đảng viên. Trong sinh hoạt chi bộ, nguyên tắc tập trung dân chủ được đặt lên hàng đầu, phát huy sức mạnh tập thể, đồng thời nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình. Những vấn đề khó, bức xúc được đưa ra bàn thảo trước, xin ý kiến của toàn thể đảng viên để đưa ra biện pháp giải quyết tối ưu nhất.


Chi bộ xóm Nà Dìa, xã Chu Trinh (Thành phố) làm tốt công tác chính trị tư tưởng, vận động nhân dân trong thôn đóng góp tiền của, sức lao động, hiến đất làm đường, phấn đấu hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Giai đoạn 2015 - 2020, phấn đấu hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới được giao, chi bộ đã làm tốt công tác chính trị tư tưởng, vận động nhân dân trong thôn đóng góp tiền của, sức lao động, hiến đất làm đường. Khi có chủ trương làm đường nông thôn, chi bộ xóm đã tiến hành họp bàn và ra nghị quyết, đồng thời làm tốt công tác dân vận, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Xác định “mỗi đảng viên là những người lãnh đạo”, việc nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên luôn được quan tâm chú trọng. Để triển khai thực hiện có hiệu quả, chi bộ phân công từng đảng viên phụ trách mỗi hộ gia đình, thành lập tổ giám sát gồm 3 đảng viên, luân phiên nhau giám sát hằng ngày tại mỗi đoạn đường thi công. Từ sự quyết tâm, quyết liệt, biến lời nói thành hành động, tuyến đường trục chính của xóm đã được triển khai đúng tiến độ, hoàn thành và đưa vào sử dụng từ cuối năm 2017 với chiều dài 1.400m, mặt đường rộng 3,5m, bê tông dày 18cm. Trong đó, nhân dân đóng góp 800 công làm đường. Năm 2014, nhân dân đã hiến  87m2 đất và hơn 65 triệu đồng để xây dựng nhà văn hóa.

Trong các công việc của làng, của xóm, những người đứng đầu là đồng chí bí thư chi bộ và trưởng xóm luôn bàn bạc, thống nhất trước khi triển khai; thường xuyên đến từng hộ gia đình nắm tình hình, tâm tư, nguyện vọng của  nhân dân. Chỉ thị số 05 đã đi vào cuộc sống từ những công việc cụ thể, thiết thực, gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa», cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, tuyên truyền vận động nhân dân thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Những năm gần đây, trong xóm không có tệ nạn xã hội, không có tranh chấp, đơn thư, khiếu kiện. Nhân dân luôn phát huy tinh thần đoàn kết, hăng say thi đua lao động sản xuất, tỷ lệ hộ nghèo ngày càng giảm.

Với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của cấp ủy Đảng, phát huy vai trò công tác dân vận, từ khi có điện, làm đường, xóm Nà Dìa đã có nhiều sự thay đổi tích cực về kinh tế - xã hội, đời sống của nhân dân ngày càng được cải thiện; nhân dân đồng thuận, tích cực thực hiện công cuộc đổi mới quê hương. Những việc làm thiết thực, hiệu quả của Chi bộ xóm Nà Dìa, trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã góp phần tạo chuyển biến tích cực về tư tưởng, nhận thức trong đảng viên và quần chúng nhân dân, phát huy tinh thần đoàn kết, xây dựng quê hương giàu đẹp, góp phần đưa xã thực hiện, hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới. Trong 2 năm liên tục (2016 - 2017), xóm Nà Dìa đều đạt xóm văn hóa; chi bộ và các tổ chức đoàn thể xóm đạt trong sạch vững mạnh. Chi bộ xóm được Tỉnh ủy tặng Bằng khen tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền (2012 - 2016); Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen Chi bộ điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2018.

La Ngà - Thành Luân

Tags:

Hiện chưa có bình luận nào, hãy để lại bình luận của bạn về tin tức này.

Nhập bình luận của bạn:

Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu.

Gửi bình luận Nhập lại

Lịch Phát sóng

 • T2

  06/07

 • T3

  07/07

 • T4

  08/07

 • T5

  09/07

 • T6

  10/07

 • T7

  11/07

 • CN

  12/07

Xem toàn bộ

Thông tin cần biết

Thời tiết:

22°C - 36°C nhiều mây, không mưa

1 USD = The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. VNĐ

50.040/lượng