BIDV Chi nhánh Cao Bằng - Điểm sáng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong khối doanh nghiệp

Cập nhật: Thứ hai , 18/06/2018 11:15

Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, sau hơn 2 năm triển khai thực hiện, cán bộ, đảng viên, nhân viên Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư & Phát triển Việt Nam (BIDV) Chi nhánh Cao Bằng đã thật sự có bước chuyển biến mạnh mẽ, tạo động lực lớn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng một BIDV lớn mạnh, chuyên nghiệp, kinh doanh an toàn, hiệu quả. Vị thế của BIDV trên địa bàn ngày càng được khẳng định, tạo được sự tin tưởng, thu hút được nhiều khách hàng đến giao dịch.


Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chi bộ BIDV Chi nhánh Cao Bằng đã xây dựng kế hoạch triển khai phù hợp với tình hình thực tiễn của đơn vị.

BIDV Chi nhánh Cao Bằng là đơn vị cơ quan trung ương đóng tại địa phương có chức năng nhiệm kinh doanh đa ngành, đa lĩnh vực về tài chính, tiền tệ, tín dụng, dịch vụ ngân hàng phù hợp với quy định của pháp luật, góp phần thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia, phục vụ phát triển kinh tế đất nước và địa phương. Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chi bộ BIDV đã xây dựng kế hoạch triển khai phù hợp với tình hình thực tiễn của đơn vị, tổ chức triển khai học tập kịp thời, hiệu quả, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đảng viên cơ quan. Trong đó, nội dung đột phá nhiệm kỳ 2015 - 2020 là: chủ động, tham mưu, đề xuất các giải pháp kinh doanh nhằm đạt thành tích cao nhất trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Phấn đấu 5 năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong hệ thống, xây dựng một BIDV lớn mạnh, chuyên nghiệp, kinh doanh an toàn, hiệu quả.

Trong các cuộc sinh hoạt, chi bộ đều triển khai nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, qua đó, đội ngũ đảng viên nhận thức sâu sắc những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, tác phong của Người, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nêu cao tinh thần thực thi công việc. Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có đủ năng lực, phẩm chất chính trị, bản lĩnh vững vàng trên mọi hoạt động, đặc biệt là trong ngành ngân hàng, một ngành kinh doanh đặc biệt. Sau khi tham gia học tập, 100% cán bộ, đảng viên đăng ký kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề từng năm. Trong đó, chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Việc xây dựng các kế hoạch, chương trình hành động thực hiện nghị quyết đã xác định được từng nội dung cụ thể gắn với từng nhiệm vụ trọng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp. Đồng thời, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ.


BIDV Chi nhánh Cao Bằng phấn đấu 5 năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong hệ thống, xây dựng một BIDV lớn mạnh, chuyên nghiệp, kinh doanh an toàn, hiệu quả.

Nhờ việc quán triệt và tuyên truyền phổ biến nghiêm túc việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị đối với toàn thể đảng viên và toàn thể cán bộ trong cơ quan nên từ năm 2016 đến nay, đơn vị không có những vấn đề bức xúc, nổi cộm xảy ra. Ban lãnh đạo, cán bộ chủ chốt và đảng viên của đơn vị nhận thức sâu sắc về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xác định rõ trách nhiệm nêu gương của mỗi cá nhân. Hàng năm, thực hiện việc tuyên truyền, học tập các chuyên đề về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo chỉ đạo, hướng dẫn của Tỉnh uỷ, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp. Chi bộ đã làm tốt vai trò lãnh đạo chính quyền thực hiện công tác chuyên môn, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ: Đảng lãnh đạo, chính quyền quản lý, cán bộ, công nhân viên, lao động làm chủ tập thể, làm tốt công tác chống tham nhũng, tiêu cực, quan liêu. Hàng quý, tổ chỉ đạo phòng chống tham nhũng của chi nhánh đều thực hiện công tác giám sát, kiểm tra và báo cáo kết quả thực hiện chống tham nhũng, phòng chống tôị phạm, giải quyết khiếu nại tố cáo theo quy định của tỉnh và của BIDV. Cấp uỷ, Ban Giám đốc chỉ đạo và đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên. Đưa kết quả việc thực hiện Chỉ thị 05- CT/TW là một tiêu chí để đánh giá xếp loại cán bộ công chức và đảng viên hàng năm.    


BIDV Chi nhánh Cao Bằng tích cực triển khai thực hiện các cơ chế chính sách hỗ trợ, thúc đẩy sản xuất kinh doanh.

Chi bộ luôn thực hiện chỉ đạo các hoạt động kinh doanh của chi nhánh trên cơ sở bám sát các chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Là ngân hàng thương mại nhà nước chiếm giữ trên 95% cổ phần, BIDV luôn luôn là ngân hàng tiên phong đi đầu trong việc thực hiện các chính sách, chế độ của nhà nước. BIDV Cao Bằng luôn luôn bám sát các chương trình, tận dụng các gói hỗ trợ doanh nghiệp với lãi suất thấp, hoặc sẵn sàng chia sẻ lãi suất với các doanh nghiệp trong những giai đoạn không có gói hỗ trợ lãi suất, đáp ứng đầy đủ các nhu cầu về vốn, dịch vụ thanh toán… cho các doanh nghiệp để thực hiện các gói thầu phát triển về nông nghiệp, nông thôn, giao thông, du lịch… Với số vốn đầu tư lên đến hàng nghìn tỷ đồng, BIDV tích cực triển khai thực hiện các cơ chế chính sách hỗ trợ, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, thúc đẩy doanh nghiệp khởi nghiệp, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, siêu nhỏ mới khởi nghiệp có thể tiếp cận với nguồn vốn ngân hàng dễ dàng hơn. Nghiêm túc thực hiện quy định của Ngân hàng Nhà nước về trần lãi suất huy động. Tăng cường hoạt động huy động vốn để tạo nguồn cho vay phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Hoạt động kinh doanh của BIDV Cao Bằng luôn ổn định, hiệu quả, dư nợ tín dụng tăng trưởng qua các năm, BIDV tài trợ nhiều dự án lớn như: Nhà máy Gang thép Cao Bằng, Nhà máy Thủy điện Bản Rạ, Công ty Sản xuất vật liệu xây dựng… và hàng nghìn khách hàng được BIDV Cao Bằng cho vay vốn để hỗ trợ phát triển sản xuất kinh doanh, ổn định và nâng cao đời sống. Chất lượng tín dụng tại chi nhánh luôn đảm đảm bảo, tỷ lệ nợ xấu dưới mức Trung ương giao.

Chi nhánh thường xuyên triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho khách hàng trên địa bàn theo chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước và của BIDV nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng tiếp cận nguồn vốn tín dụng; cơ cấu lại thời hạn trả nợ; giảm lãi suất của các khoản vay cũ; xem xét miễn giảm lãi vốn vay trên cơ sở khả năng tài chính của chi nhánh; xem xét cho vay mới đối với nhu cầu vay vốn có hiệu quả. Chi nhánh cũng ưu tiên tập trung nguồn vốn cho vay đối với các ngành then chốt, các ngành được khuyến khích phát triển theo chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước như: sản xuất hàng xuất khẩu, phát triển nông nghiệp nông thôn, doanh nghiệp vừa và nhỏ, các ngành công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao; tập trung cho vay các ngành có thế mạnh, tiềm năng, các dự án lớn, trọng điểm trên địa bàn. Chi nhánh triển khai mới 24 gói tín dụng ưu đãi cho các đối tượng khách hàng doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp vừa và nhỏ, siêu nhỏ, khách hàng cá nhân hộ gia đình. Các gói có cơ chế cho vay ưu đãi về tài sản, lãi suất cạnh tranh, tạo điều kiện cho các khách hàng khởi nghiệp, mở rộng sản xuất kinh doanh, hỗ trợ cán bộ, công chức, người lao động cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống. Có thể nói, hoạt động kinh doanh có hiệu quả, những năm qua, bằng việc học tập và làm theo gương Bác, mỗi cán bộ, đảng viên chi nhánh BIDV Cao Bằng đã xác định được động cơ đúng đắn, xác định việc học và làm theo Bác là công việc thường xuyên, hằng ngày.


BIDV Chi nhánh Cao Bằng tài trợ xe ô tô cứu thương cho Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh.

Cùng với nhiệm vụ kinh doanh, với tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng, chi nhánh đã chủ động, nhiệt tình tham gia các chương trình anh sinh xã hội do các tổ chức và chính quyền các cấp phát động; tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, người lao động trích thu nhập đóng góp các quỹ xã hội từ thiện. Trong nửa nhiệm kỳ, tổng số tiền an sinh xã hội mà chi nhánh thực hiện lên đến 25 tỷ đồng. Trong đó, chương trình “Tết vì người nghèo hàng năm” do BIDV phát động, triển khai tặng trên 5.500 suất quà trị của BIDV trị giá hơn 2 tỷ đồng đến đồng bào nghèo trên địa bàn; nhận phụng dưỡng suốt đời bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Gia tại xã Dân Chủ, huyện Hòa An. Sửa chữa nhà tình nghĩa cho 3 gia đình cựu chiến binh Sư đoàn 3 Sao Vàng tại Cao Bằng; tặng 465 chăn ấm, 500 thùng mì tôm; hỗ trợ kinh phí xây nhà đại đoàn kết cho 2 hộ nghèo tại 2 xã Thái Đức và Đức Quang. Xây dựng cầu treo suối Củn trị giá 3,5 tỷ đồng. Tài trợ xây nhà bán trú dân nuôi cho học sinh tại huyện Nguyên Bình và Bảo Lạc trị giá 15 tỷ đồng. Tài trợ 3 xe cứu thương cho Bệnh viện Thành phố, Bệnh viện Y học cổ truyển, Bệnh viện Đa khoa tỉnh với tổng giá trị trên 2,5 tỷ đồng.

Với thành tích đạt được, 2 năm liền (2016 - 2017), Chi bộ BIDV luôn đạt danh hiệu Chi bộ trong sạch vững mạnh xuất sắc, được Đảng ủy Khối Doanh nghiệp khen thưởng. Cơ quan nhiều năm liền được danh hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong hệ thống, được các đơn vị trong khối thi đua trên địa bàn suy tôn và được UBND tỉnh tặng cờ thi đua. Nhiều năm liền, cơ quan được công nhận là cơ quan văn hoá. Tập thể cán bộ công nhân viên chức cơ quan luôn đoàn kết một lòng, phấn đấu ra sức thi đua hoàn thành ngày càng tốt các chỉ tiêu kinh doanh, đóng góp một phần không nhỏ vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Cao Bằng.

Đàm Trung - Vĩnh Thuận

Tags:

Hiện chưa có bình luận nào, hãy để lại bình luận của bạn về tin tức này.

Nhập bình luận của bạn:

Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu.

Gửi bình luận Nhập lại

Lịch Phát sóng

 • T2

  25/05

 • T3

  26/05

 • T4

  27/05

 • T5

  28/05

 • T6

  29/05

 • T7

  30/05

 • CN

  31/05

Xem toàn bộ

Thông tin cần biết

Thời tiết:

22°C - 36°C nhiều mây, không mưa

1 USD = The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. VNĐ

48.920/lượng