Tư tưởng Hồ Chí Minh về phong trào cách mạng quần chúng

Cập nhật: Chủ nhật , 20/05/2018 15:34

Đảng bộ, nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng vinh dự, tự hào được đón Bác Hồ về nước sau hơn 30 năm xa Tổ quốc. Là nơi “thiên thời, địa lợi, nhân hoà”, cùng với những sự kiện lịch sử quan trọng diễn ra, phong trào cách mạng quần chúng quần được Bác Hồ vận dụng sáng tạo, thành công để chuẩn bị cho tổng khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân. Ngày nay, phong trào cách mạng quần chúng được các cấp, các ngành khai thác, phát huy, trở thành sức mạnh tổng hợp để xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội địa phương.


Bác Hồ về thăm nhân dân Pác Bó (Hà Quảng, Cao Bằng) tháng 2/1961.

Trong một bức thư gửi đồng bào Cao Bằng, Bác viết: "…Tôi không bao giờ quên được, trong những ngày gian nan cực khổ đó, đồng bào trong tỉnh ta, các cụ già, các chị em phụ nữ, anh em nông dân, các em thanh niên, các cháu nhi đồng ai cũng hăng hái giúp đỡ. Mặc dầu Tây và Nhật thẳng tay khủng bố, nó đốt làng, nó phá nhà, nó bắt người, nhưng đồng bào vẫn kiên quyết giúp đỡ cách mệnh…". Đó là thành quả bước đầu, mà Bác Hồ đã dành tình cảm, chia sẻ khó khăn với nhân dân Pác Bó, sớm nhận được sự đồng thuận, đoàn kết của đồng bào các dân tộc, trở thành phòng trào cách mạng quần chúng để nhóm lên ngọn lửa cách mạng. Cao Bằng là đại bản doanh cách mạng Việt Nam, nơi đầu tiên thể hiện tư tưởng Hồ Chí Minh về phong trào cách mạng quần chúng được Đảng ta vận dụng sáng suốt lãnh đạo nhân dân đấu tranh giải phóng dân tộc, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đất nước. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, sự nghiệp cách mạng là của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Quan điểm đó, lịch sử thế giới cũng như lịch sử nước ta đã chứng minh, khi có phong trào cách mạng quần chúng phát triển sâu rộng, tinh thần đoàn kết các dân tộc được khơi dậy thì cho dù gặp bất cứ khó khăn nào đều vượt qua. Người khẳng định: "Trong bầu trời không có gì quý bằng nhân dân,... dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong", tư tưởng ấy được nhiều nhà lý luận đúc kết: Coi  nhân dân là chủ thể của lịch sử, cách mạng hiện nay là sự nghiệp của nhân dân. Vì nhân dân là lực lượng đông đảo của toàn xã hội, là nguồn sức mạnh vô tận ở mọi nơi, mọi lúc, nếu biết tập hợp sẽ trở thành phong trào lớn mạnh. Chân lý đó đã được Đảng ta vận dụng ngay khi đất nước có ngoại xâm, nhân dân ta cùng đứng lên bảo vệ Tổ quốc. Khi đất nước hòa bình, nhân dân có chung một nhiệm vụ là bảo vệ và xây dựng Tổ quốc Việt Nam ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn.    

Xác định vai trò quần chúng nhân dân là mấu chốt quan trọng trên các lĩnh vực của xã hội, ngày nay, khi Đảng ta quyết tâm xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, một lần nữa, các cấp ủy các cấp tiếp tục phát sức mạnh của nhân dân trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Trước mắt, công khai để nhân dân biết, góp ý và giám sát các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", cũng như giám sát 19 điều quy định đảng viên không được làm, các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp được nêu trong Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.

Với phương châm trọng dân là thương dân, vì nhân dân mà phục vụ và biết coi trọng sức mạnh vĩ đại của nhân dân, các cấp, các ngành đang đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, quyết tâm bảo vệ vững chắc an ninh chính trị địa phương, tăng cường các hoạt động có hiệu quả, thi đua lập thành tích chà0 mừng 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6-2018).

Lãnh Thiết

Tags:

Hiện chưa có bình luận nào, hãy để lại bình luận của bạn về tin tức này.

Nhập bình luận của bạn:

Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu.

Gửi bình luận Nhập lại

Lịch Phát sóng

 • T2

  25/01

 • T3

  26/01

 • T4

  27/01

 • T5

  28/01

 • T6

  29/01

 • T7

  30/01

 • CN

  31/01

Xem toàn bộ

Thông tin cần biết

Thời tiết:

22°C - 36°C nhiều mây, không mưa

1 USD = The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. VNĐ

The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send./lượng