Kết quả thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP về Chính phủ điện tử trong quý I/2018 của tỉnh Cao Bằng

Cập nhật: Thứ ba , 03/04/2018 10:26

Thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP về Chính phủ điện tử, trong quý I, tỉnh tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước, trong việc giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến; đôn đốc, nâng cao hiệu quả sử dụng các hệ thống thông tin của tỉnh đã được trang bị; hoàn thành kết nối, liên thông phần mềm quản lý văn bản đến tất cả các sở, ngành, đơn vị cấp huyện, cấp xã của tỉnh. Đến nay việc kết nối, liên thông với trục liên thông hệ thống quản lý văn bản của Văn phòng Chính phủ đã hoàn thiện. Phầm mềm Một cửa điện tử đã triển khai tới các cơ quan hành chính  nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp huyện có cung cấp thủ tục hành chính (20/20 cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và 13/13 UBND cấp huyện), hệ thống có khả năng cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3; 100% các sở, ngành và UBND cấp huyện đã có Cổng/Trang thông tin điện tử phục vụ cho hoạt động chỉ đạo điều hành, trao đổi thông tin và cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Hệ thống thư điện tử công vụ của tỉnh được triển khai xây dựng và duy trì hoạt động ổn định. Hiện có hơn 3.000 tài khoản được cấp sử dụng trong hệ thống thư điện tử công vụ của tỉnh, phục vụ hoạt động gửi/nhận văn bản điện tử và trao đổi thông tin qua môi trường mạng của các cơ quan và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Giao diện Cổng Thông tin điện tử tỉnh Cao Bằng

Triển khai xây dựng Kiến trúc Chính quyền điện tử tại địa phương; gắn kết ứng dụng công nghệ thông tin với công tác cải cách hành chính. Tăng cường trách nhiệm và vai trò giám sát của Hội đồng thẩm định chỉ số cải cách hành chính tỉnh Cao Bằng và cơ quan thường trực về công tác cải cách hành chính của tỉnh đối với hoạt động triển khai ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cải cách hành chính. Đưa các chỉ tiêu về triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong bộ tiêu chí đánh giá, xếp hạng cải cách hành chính của tỉnh; lồng ghép các nhiệm vụ về ứng dụng công nghệ thông tin trong Kế hoạch cải cách hành chính của tỉnh, giắn kết và đồng bộ mục tiêu triển khai ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng chính quyền điện tử với mục tiêu cải cách hành chính và ngược lại; tiến hành kiểm tra, đôn đốc các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh thực hiện gắn kết hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin với công tác cải cách hành chính thông qua Kế hoạch số 4087/KH-UBND ngày 25/12/2917 của UBND tỉnh về Kiểm tra việc tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2018.

Nhiệm vụ trong thời gian tới, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn rà soát, đánh giá sự phù hợp của thủ tục hành chính và các quy định liên quan đến thủ tục hành chính với yêu cầu triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến theo hướng dẫn tại Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ về hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính. Xác định và công bố mức độ của từng dịch vụ công trực tuyến; nâng cấp, chỉnh sửa phầm mềm một  cửa điện tử, phần mềm quản lý văn bản và điều hành đáp ứng yêu cầu sử dụng thực tế và tuân thủ các quy trình nghiệp vụ theo quy định hiện hành. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để xây dựng chính quyền điện tử cấp tỉnh. Thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra trong Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin của tỉnh giai đoạn 2016 - 2020.
 

Theo Cổng Thông tin điện tử tỉnh Cao Bằng

Tags:

Hiện chưa có bình luận nào, hãy để lại bình luận của bạn về tin tức này.

Nhập bình luận của bạn:

Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu.

Gửi bình luận Nhập lại

Lịch Phát sóng

 • T2

  26/10

 • T3

  27/10

 • T4

  28/10

 • T5

  29/10

 • T6

  30/10

 • T7

  31/10

 • CN

  01/11

Xem toàn bộ

Thông tin cần biết

Thời tiết:

22°C - 36°C nhiều mây, không mưa

1 USD = The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. VNĐ

56.270/lượng