Bảo Lạc nỗ lực xây dựng nông thôn mới

Cập nhật: Thứ hai , 15/01/2018 11:26

Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn về phát triển kinh tế - xã hội, nhưng huyện Bảo Lạc đã nỗ lực triển khai các giải pháp huy động mọi nguồn lực chung sức xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt là tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân. Xây dựng địa phương phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.


Đường vào xóm Khau Trường, xã Huy Giáp (Bảo Lạc) được đầu tư mở mới trong năm 2017.

Xác định Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới nhằm thay đổi diện mạo nông thôn và nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nông dân, các cấp ủy, chính quyền huyện Bảo Lạc đã triển khai chương trình kế hoạch  phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương. Trọng tâm là đẩy mạnh công tác truyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt 8 nội dung công việc thuộc trách nhiệm của hộ gia đình, thôn xóm, xã trong thực hiện xây dựng nông thôn mới. Huyện Bảo lạc đã  huy động mọi nguồn lực, xã hội hóa và triển khai lồng ghép các nguồn kinh phí để đầu tư kết cấu hạ tầng nông thôn, nhất là các hạng mục thiết yếu như: điện, đường, trường, trạm, công trình dân sinh, công trình phúc lợi. Tập trung bố trí vốn đầu tư xây dựng các công trình phục vụ sản xuất và đời sống của người dân, chú trọng ưu tiên cho các xã đặc biệt khó khăn, xã điểm xây dựng nông thôn mới. Trong năm 2017, đã có 34 công trình đường giao thông được thi công, 7 công trình đường làng ngõ xóm được bê tông hóa, 14 công trình thủy lợi và nhiều công trình nước sinh hoạt, trường học, nhà văn hóa, trạm y tế được đầu tư với tổng số vốn trên 100 tỷ đồng. Mặt khác, địa phương đã tích cực chỉ đạo phát triển sản xuất theo hướng hàng hóa. Xác định các cây trồng, vật nuôi phù hợp với tiềm năng thế mạnh của địa phương như: nuôi trâu, bò sinh sản, nuôi lợn đen, trồng dâu, nuôi tằm, cây ăn quả, cây trúc sào. Trên cơ sở đó quy hoạch phát triển sản xuất, thực hiện các mô hình trình diễn vận dụng khoa học kỹ thuật, liên kết tìm đầu ra cho các sản phẩm nông sản. Trong đó, năm 2017, mô hình chăn nuôi lợn đen được thực hiện tại xã Bảo Toàn gồm 10 hộ tham gia. Các hộ chăn nuôi đã được hỗ trợ về con giống, được tư vấn khoa học kỹ thuật chăn nuôi lợn an toàn và phòng trừ dịch bệnh, vì vậy mô hình bước đầu đã đem lại hiệu quả thiết thực. Người dân đã dần thay đổi tập quán chăn nuôi truyền thống sang phương thức chăn nuôi hàng hóa, gắn với nhu cầu và thị trường tiêu thụ.


Huyện Bảo Lạc xác định các cây trồng, vật nuôi phù hợp với tiềm năng thế mạnh của địa phương, tích cực chỉ đạo phát triển sản xuất theo hướng hàng hóa. 

Nhờ triển khai các giải pháp đồng bộ và tập trung đầu tư có trọng tâm, trọng điểm nên Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ở huyện Bảo Lạc đã có những chuyển biến tích cực. Đến nay, huyện Bảo Lạc đã có 1 xã đạt 12 tiêu chí là xã Huy Giáp, 2 xã đạt 9 tiêu chí, 1 xã đạt 8 tiêu chí, 2 xã đạt 7 tiêu chí, 8 xã đạt 5 tiêu chí, 2 xã đạt 3 đến 4 tiêu chí. Riêng xã Bảo Toàn có 19 xóm với 584 hộ dân, trong đó hộ nghèo chiếm trên 60%. Do thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân giữ gìn môi trường nông thôn, đến nay, xã đã hoàn thành di dời chuồng trại chăn nuôi gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở. Cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục phát huy nội lực, tập trung phát triển sản xuất, gắn với việc giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc. Xã cũng đã thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ người dân phát triển sản xuất và thực hiện các mô hình chuyển giao khoa học kỹ thuật trong nông lâm nghiệp như: nuôi vịt siêu trứng, trồng cây hồi, cây sa mộc. Tuy nhiên, khó khăn nhất hiện nay là một số sản phẩm nông nghiệp sản xuất ra chưa có thị trường tiêu thụ ổn định, chủ yếu người dân bán sang Trung Quốc nên giá cả bấp bênh.


Cánh đồng dâu ở xóm Phiêng Mòn, xã Cô Ba, huyện Bảo Lạc.

Là địa bàn còn gặp nhiều khó khăn về phát triển kinh tế nên trong quá trình triển khai xây dựng nông thôn mới, huyện Bảo Lạc còn một số vướng mắc. Hơn nữa, địa bàn khá phức tạp, dân cư phân bố rải rác dẫn đến đầu tư kết cấu hạ tầng và các hạng mục phục vụ cho sinh hoạt văn hóa cộng đồng gặp nhiều trở ngại. Nhận thức của một số bộ phận người dân về xây dựng nông thôn mới còn hạn chế, việc huy động đóng góp kinh phí cũng như công sức lao động để xây dựng công trình cộng đồng, nhất là các điểm vùng cao, vùng sâu, vùng xa đồng bào dân tộc thiểu số còn khó khăn. Công tác xây dựng nông thôn mới chưa có chuyển biến rõ nét, các tiêu chí đạt được chưa ổn định và vững chắc. Cấp ủy, chính quyền cơ sở chưa thực sự phát huy vai trò chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; một số bộ phận người dân còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ đầu tư của Nhà nước.

Thực hiện Quyết định số 668 của Chủ tịch UBND tỉnh, tiếp tục gắn trách nhiệm Bí thư cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện Bảo Lạc đã thành lập tổ công tác giám sát, đôn đốc, hỗ trợ xã điểm của địa phương thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Cử cán bộ xuống thôn xóm tuyên truyền vận động người dân vệ sinh đường làng, ngõ xóm, di dời chuồng trại chăn nuôi gia súc ra khỏi gầm sàn. Tiếp tục bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho Ban chỉ đạo nông thôn mới các cấp để nâng cao vai trò chỉ đạo, giám sát, đôn đốc triển khai chương trình theo đúng mục tiêu và tiến độ đề ra. Mặt khác, huy động lồng ghép, bố trí nguồn lực cho chương trình  theo phương châm xã hội hóa: Nhà nước hỗ trợ kinh phí, vận động nhân dân tự nguyện đóng góp công sức lao đông, tự nguyện hiến đất, nguyên vật liệu để xây dựng các công trình hạ tầng cơ sở nông thôn.

Bằng những giải pháp quyết liệt, cùng với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân đồng lòng, chung tay, chung sức xây dựng nông thôn mới, hy vọng huyện Bảo Lạc sẽ đạt được mục tiêu đến năm 2020 phấn đấu đưa xã Huy Giáp - một trong 25 xã của tỉnh về đích nông thôn mới. Đồng thời tăng dần các tiêu chí nông thôn mới đối với các xã khó khăn.

Hoàng Ngơi

Tags:

Hiện chưa có bình luận nào, hãy để lại bình luận của bạn về tin tức này.

Nhập bình luận của bạn:

Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu.

Gửi bình luận Nhập lại

Lịch Phát sóng

 • T2

  26/10

 • T3

  27/10

 • T4

  28/10

 • T5

  29/10

 • T6

  30/10

 • T7

  31/10

 • CN

  01/11

Xem toàn bộ

Thông tin cần biết

Thời tiết:

22°C - 36°C nhiều mây, không mưa

1 USD = The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. VNĐ

56.420/lượng