Đàm Thủy xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển dịch vụ du lịch

Cập nhật: Thứ hai , 08/01/2018 09:55

Là địa bàn biên giới có Khu du lịch thác Bản Giốc và động Ngườm Ngao nên xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh đang nỗ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển dịch vụ du lịch. Đồng thời tích cực phát triển sản xuất hàng hóa, cải thiện môi trường, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nông dân nông thôn.


Trên cơ sở thuận lợi là địa phương có danh thắng thác Bản Giốc, xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh đang nỗ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển dịch vụ du lịch. 

Xã Đàm Thủy có 18 xóm với 1.222 hộ, trong đó có 9 xóm biên giới với tổng chiều dài đường biên trên 17km. Xác định xây dựng nông thôn mới là chủ trương của Đảng và Nhà nước đòi hỏi phải có sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, chính vì vậy cấp ủy, chính quyền địa phương đã cụ thể hóa và triển khai các chương trình hành động phù hợp với điều kiện thực tế ở cơ sở. Trọng tâm là đẩy mạnh tuyên truyền vận động người dân ra sức thi đua, nỗ lực phấn đấu chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, áp dụng khoa học vào sản xuất, quan tâm phát triển sản xuất hàng hóa gắn với thị trường tiêu thụ. Vì vậy, trong những năm gần đây, xã Đàm Thủy luôn hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm duy trì ở mức khá; lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, phát triển dịch vụ du lịch được quan tâm chú trọng; kết cấu hạ tầng nông thôn từng bước được đầu tư xây dựng đáp ứng với yêu cầu; thu nhập bình quân đầu người năm sau luôn tăng cao hơn năm trước, đời sống của người dân từng bước được cải thiện; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được đảm bảo, biên giới quốc gia được giữ vững.


​Bà con Lũng Phyắc, xã Đàm Thủy đã đóng góp nguyên vật liệu trị giá trên 70 triệu đồng và gần 200 ngày công lao động để bê tông hóa con đường liên xóm.

Nhờ sự quyết tâm của Đảng bộ và sự đồng thuận của nhân dân địa phương trong việc chung sức, chung tay xây dựng nông thôn mới, đến nay, xã Đàm Thủy đã đạt 9/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Trong đó đã hoàn thành phê duyệt đề án xây dựng nông thôn mới; tiêu chí thủy lợi, điện, thông tin và truyền thông;  tổ chức sản xuất; giáo dục đào tạo; y tế chăm sóc sức khỏe; hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật; quốc phòng và an ninh. Một trong những điểm nổi bật trong xây dựng nông thôn mới ở xã Đàm Thủy là địa phương đã thực hiện phương châm xã hội hóa và kêu gọi, huy động các nguồn lực để xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn. Đặc biệt phát triển giao thông nông thôn, đường nội đồng, liên thôn liên xóm thu hút đông đảo người dân hưởng ứng tham gia. Đến nay, xã đã bê tông hóa 6 tuyến đường liên thôn, liên xóm, kiên cố hóa 6 tuyến mương thủy lợi, cầu dân sinh và nhiều hạng mục thiết yếu phục vụ cho nông nghiệp, nông thôn. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động, nên người dân đã nâng cao nhận thức về mục đích, tầm quan trọng của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Từ đó đoàn kết, chung sức đồng lòng cùng nhau xây dựng xóm bản văn minh sạch đẹp. Phong trào bê tông hóa giao thông nông thôn nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của người dân với quyết tâm là cải thiện đường giao thông, giao lưu vận chuyển hàng hóa và đi lại thuận tiện để phát triển kinh tế.

 
Xã Đàm Thủy đặc biệt quan tâm khai thác các dịch vụ du lịch nhằm tạo việc làm cho lao động nông thôn, tăng thu nhập, nâng cao đời sống.

Để phát huy tiềm năng thế mạnh của địa phương, xã Đàm Thủy đặc biệt quan tâm khai thác các dịch vụ du lịch nhằm tạo việc làm cho lao động nông thôn, tăng thu nhập, nâng cao đời sống. Hiện, trên địa bàn xã có 470 hộ kinh doanh dịch vụ du lịch, thương mại, chiếm 1/3 tổng số hộ dân ở địa phương. Chính vì vậy, cấp ủy, chính quyền địa phương luôn quan tâm tạo mọi điều kiện cho người dân phát triển dịch vụ du lịch theo đúng chủ trương, định hướng quy hoạch phát triển quần thể Khu du lịch thác Bản Giốc và động Ngườm Ngao của tỉnh, tập trung chỉ đạo sản xuất nông nghiệp gắn với phục vụ du lịch. Mặt khác, khuyến khích phát triển du lịch mậu biên, xuất khẩu nông sản; sắp xếp quy hoạch lại các điểm dịch vụ du lịch và tập huấn nâng cao kỹ năng cho người dân trong vùng du lịch cộng đồng.

Ngoài việc phát triển sản xuất, gắn với dịch vụ du lịch thì cải thiện môi trường nông thôn và di dời chuồng trại chăn nuôi gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở đã được cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai quyết liệt theo Chỉ thị số 01 của Ban Thường vụ Huyện ủy Trùng Khánh đề ra. Bằng nhiều biện pháp tích cực như tuyên truyền, vận động, hỗ trợ kinh phí cho các hộ chăn nuôi và hướng dẫn về xây dựng chuồng trại nên người dân đã dần thay đổi được tập quán nuôi nhốt trâu bò dưới gầm sàn. Một số thôn xóm còn hỗ trợ nhau về mặt mặt bằng và giúp công lao động để xây dựng chuồng trại chăn nuôi tập trung, tiện cho bảo vệ và chăm sóc đàn vật nuôi. Năm 2015, trên địa bàn xã Đàm Thủy còn 720 hộ chăn nuôi trâu bò thì có 425 hộ chăn nuôi dưới gầm sàn. Kết quả, năm 2016 di dời được 91 hộ và năm 2017 thực hiện thêm 74 hộ, hiện còn 260 hộ chưa di dời. Đối với số hộ còn lại, địa phương sẽ tiếp tục vận động cán bộ, đảng viên gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện di dời chuồng trại chăn nuôi ra khỏi gầm sàn, từ đó vận động người thân trong gia đình, thôn xóm cùng nhau phấn đấu thực hiện để xây dựng nông thôn sạch đẹp.


Vấn đề cải thiện môi trường được cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai quyết liệt để xây dựng nông thôn sạch đẹp.

Bên cạnh những kết quả đạt được trong xây dựng nông thôn mới thì xã Đàm Thủy còn bộc lộ một số hạn chế tồn tại như: phong trào xây dựng nông thôn mới chưa phát triển đồng đều giữa các thôn xóm; một số nơi chưa phát huy tính chủ động sáng tạo trong khâu tổ chức triển khai thực hiện, đặc biệt vận động tham gia đóng góp xây dựng nông thôn mới. Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi còn chậm, hiệu quả chưa cao. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, giảm nghèo chưa đáp ứng ngày càng cao của người dân; phát triển dịch vụ du lịch còn manh mún nhỏ lẻ; một số hộ gia đình còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước. Để khắc phục tình trạng này và  tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 538 của Đảng ủy xã Đàm Thủy về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2017 - 2020, địa phương tích cực quan tâm và triển khai lồng ghép các chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện tốt chính sách phát triển nông nghiệp, dịch vụ du lịch; xã hội hóa các dịch vụ như: cấp nước sạch, xây dựng hệ thông kênh mương thủy lợi, hệ thống xử lý rác thải bảo vệ môi trường nông thôn; đẩy mạnh chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật vào nông thôn và đổi mới phương thức sản xuất; tăng cường đào tạo bồi dưỡng cán bộ, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch vững mạnh.

Với sự nỗ lực và quyết tâm cao, hy vọng xã Đàm Thủy, huyện Trùng khánh sẽ đạt được nhiều kết quả trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, từng bước xây dựng vùng biên cương phát triển mạnh về kinh tế, đậm đà bản sắc văn hóa. Phấn đấu đến năm 2020, Đàm Thủy về đích đạt chuẩn nông thôn mới và được công nhận là thị trấn du lịch.

Hoàng Ngơi - Thành Luân

Tags:

Hiện chưa có bình luận nào, hãy để lại bình luận của bạn về tin tức này.

Nhập bình luận của bạn:

Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu.

Gửi bình luận Nhập lại

Lịch Phát sóng

 • T2

  26/10

 • T3

  27/10

 • T4

  28/10

 • T5

  29/10

 • T6

  30/10

 • T7

  31/10

 • CN

  01/11

Xem toàn bộ

Thông tin cần biết

Thời tiết:

22°C - 36°C nhiều mây, không mưa

1 USD = The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. VNĐ

56.420/lượng