Phát huy hiệu quả ứng dụng các đề tài khoa học công nghệ trong xây dựng nông thôn mới

Cập nhật: Thứ hai , 11/09/2017 16:08

Những năm gần đây, chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới được triển khai ở khắp các địa phương trong cả nước đã đem lại hiệu quả thiết thực. Đặc biệt là các đề tài nghiên cứu và các dự án xây dựng mô hình trình diễn về nông thôn mới trên cơ sở ứng dụng các thành tựu, giải pháp khoa học công nghệ, đã thay đổi về nhận thức của nông dân trong quá trình thực hiện chương trình, góp phần xây dựng khu vực nông thôn ngày càng đổi mới.


Hội nghị triển khai Chương trình KH&CN phục vụ xây dựng NTM vùng Tây Bắc và khu vực miền núi phía Bắc giai đoạn 2016 - 2020.
 (Chương trình khoa học và công nghệ (KHCN) phục vụ xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2016-2020 được Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt trên cơ sở sửa đổi, bổ sung Quyết định số 27/QĐ-TTg ngày 5/1/2012 của Thủ tướng Chính phủ).

Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2015 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 27/QĐ-TTg ngày 5/01/2012. Đến nay, chương trình đã triển khai thực hiện được 46 đề tài và 22 dự án áp dụng cho khu vực miền núi phía Bắc, trong đó có 36 đề tài nghiên cứu, đề xuất bổ sung hoàn thiện cơ sở lý luận, cơ chế chính sách và các giải pháp khoa học công nghệ để xây dựng nông thôn mới nói chung và áp dụng cho Tây Bắc và khu vực miền núi phía Bắc. Theo đó, chương trình đã đề xuất một số cơ chế chính sách huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới, phát huy động lực của khoa học - công nghệ, xây dựng văn hóa nông thôn, bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống, giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội. Đồng thời, nghiên cứu đề xuất các giải pháp khoa học - công nghệ để xây dựng nông thôn mới như: các giải pháp về quy hoạch, kiến trúc, xây dựng hạ tầng cơ sở, bảo vệ cảnh quan môi trường nông thôn, chuyển đổi cơ cấu sản xuất phát triển kinh tế. Chuyển giao 146 quy trình, giải pháp công nghệ, xây dựng 131 mô hình ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất và 50 mô hình liên kết giữa doanh nghiệp và nông dân theo chuỗi giá trị. Đào tạo các nghiên cứu sinh, tập huấn cho hàng nghìn hộ nông dân ở các địa phương trong cả nước có khả năng tiếp cận với tiến bộ khoa học - kỹ thuật áp dụng vào sản xuất.


Mô hình ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất lúa nếp đặc sản của Cao Bằng.

Đối với Cao Bằng là một trong những tỉnh nghèo đã được chương trình triển khai xây dựng các mô hình ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất thử nghiệm một số giống rau chất lượng cao theo tiêu chuẩn VietGap phục vụ Đề án Tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Có thể kể đến: Dự án xây dựng mô hình chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ lúa nếp đặc sản của Cao Bằng và lúa Nhật tại 20 xã nông thôn mới tỉnh Cao Bằng; Ứng dụng công nghệ thụ tinh nhân tạo và phát triển đàn bò thịt tại huyện Quảng Uyên và huyện Thạch An. Bước đầu các mô hình này đã phát huy có hiệu quả và đem lại lợi ích thiết thực cho nông dân, không những tăng năng suất, sản lượng mà còn liên kết tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm, đem lại thu nhập. Quan trọng hơn đó là, các đề tài nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ trong sản xuất, xây dựng các mô hình đã thực sự giúp nông dân thay đổi tư duy, áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất và tập trung sản xuất theo hướng hàng hóa, sản xuất theo chuỗi giá trị. Điều đó đã tác động tích cực đến hiệu quả xây dựng nông thôn mới.

Thực hiện Nghị quyết số 32/2016/QH14 ngày 23/11/2016 của Quốc hội về tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp, theo đó, các bộ, ngành, địa phương tập trung xây dựng lộ trình thực hiện các nội dung nghị quyết, đảm bảo thực hiện hiệu quả, chất lượng, tiến độ và đúng mục tiêu của Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 -2020. Đặc biệt, chú trọng nâng cao chất lượng các tiêu chí, xây dựng mô hình nông thôn kiểu mới, gắn liền với đô thị văn minh.


Việc ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ cao vào sản xuất trên địa bàn tỉnh góp phần hình thành các vùng chuyên canh năng suất, chất lượng
cao.

Để phát triển sản xuất nông nghiệp, cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới phù hợp với tình hình thực tiễn của từng vùng miền, nhất là đối với một tỉnh miền núi còn gặp nhiều khó khăn như Cao Bằng thì vấn đề ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ cao vào sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm là rất cần thiết. Việc xây dựng các mô hình, ứng dụng khoa học - công nghệ và các giải pháp hỗ trợ hình thành liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị bền vững với quy mô sản xuất hàng hóa cần được các cấp, các ngành quan tâm, đa dạng hóa các nguồn vốn để thực hiện hiệu quả Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới với Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo.

Diệp Yến - Hoàng Ngơi

Tags:

Hiện chưa có bình luận nào, hãy để lại bình luận của bạn về tin tức này.

Nhập bình luận của bạn:

Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu.

Gửi bình luận Nhập lại

Lịch Phát sóng

 • T2

  06/07

 • T3

  07/07

 • T4

  08/07

 • T5

  09/07

 • T6

  10/07

 • T7

  11/07

 • CN

  12/07

Xem toàn bộ

Thông tin cần biết

Thời tiết:

22°C - 36°C nhiều mây, không mưa

1 USD = The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. VNĐ

50.040/lượng