Nâng cao ý thức, năng lực, trách nhiệm xã hội của cán bộ, đảng viên khi tham gia không gian mạng

23/12/2022 9:57:02 SA

Hệ sinh thái chuyển đổi số, không gian mạng là thành tựu văn minh của nhân loại, nhưng đồng thời cũng có thể để lại những hậu quả xã hội nan giải đối với mục tiêu phát triển bền vững của các quốc gia, dân tộc. Tại Việt Nam, một trong những yêu cầu đặt ra là mỗi cán bộ, đảng viên phải là những người ...

Ý nghĩa từ Công trình đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Ý nghĩa từ Công trình đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

26/11/2022 4:20:08 CH

Vượt qua nhiều công trình tiêu biểu, cụm công trình “Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh, lý luận bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa và đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng” của cố GS. Trần Xuân Trường và cộng sự vừa được Hội đồng cấp Nhà nước đề nghị xét tặng Giải thưởng Nhà nước về KHCN năm 2021.
Vai trò, trách nhiệm của báo chí cách mạng trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Vai trò, trách nhiệm của báo chí cách mạng trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

21/11/2022 5:09:20 CH

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng nước ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam luôn coi trọng công tác tư tưởng, tuyên truyền, dân vận. Đây được coi là một trong những nhiệm vụ quan trọng của cách mạng. Sự thành công của công tác này có vai trò của báo chí.
Tại sao các thế lực thù địch không ngừng chống phá Cách mạng tháng Mười Nga?
Tại sao các thế lực thù địch không ngừng chống phá Cách mạng tháng Mười Nga?

10/11/2022 8:27:34 SA

Cách đây 105 năm, đã diễn ra một sự kiện làm rung chuyển thế giới: Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 thành công, đánh đổ chế độ quân chủ chuyên chế, đập tan các phương án chính trị tiêu cực của giai cấp tư sản, khai sinh chế độ xã hội chủ nghĩa đầu tiên trong lịch sử loài người.
Nhận diện, đấu tranh với những xu hướng tiêu cực trong xuất bản
Nhận diện, đấu tranh với những xu hướng tiêu cực trong xuất bản

09/11/2022 8:19:45 SA

Thời gian qua, các đối tượng chống phá cực đoan, phản động, thiếu thiện chí đã coi xuất bản là một “mặt trận chiến lược” để tấn công bằng nhiều phương thức, thủ đoạn. Thực tế này đòi hỏi chúng ta vừa tiếp tục phát huy vai trò quan trọng của xuất bản trong đời sống, đặc biệt là trong lĩnh vực văn hóa, tư tưởng, đồng thời nhanh chóng nhận diện, có những phương thức đấu tranh hữu hiệu nhằm kịp thời ngăn chặn những âm mưu, thủ đoạn đen tối.
Cách mạng Tháng Mười Nga với tư duy chiến lược bảo vệ Tổ quốc hiện nay
Cách mạng Tháng Mười Nga với tư duy chiến lược bảo vệ Tổ quốc hiện nay

17/11/2022 4:32:27 CH

105 năm đã trôi qua, song những giá trị của Cách mạng Tháng Mười Nga vẫn còn mang tính thời sự. Những tư tưởng vĩ đại của Cách mạng Tháng Mười Nga vẫn còn luôn tươi mới trong đời sống nhân loại, với giai cấp công nhân, nhân dân lao động và các chính đảng cách mạng của họ...
Một số giải pháp chống những luận điệu xuyên tạc nền tảng tư tưởng của Đảng
Một số giải pháp chống những luận điệu xuyên tạc nền tảng tư tưởng của Đảng

09/11/2022 8:17:37 SA

Đã có rất nhiều bài viết, bài nói trên các diễn đàn ở Việt Nam chống những luận điệu của các thế lực thù địch xuyên tạc nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Ở bài viết này, xin nêu lên bốn giải pháp chống những luận điệu xuyên tạc đó.
Phê phán luận điệu xuyên tạc: “Cách mạng Tháng Mười là say mê bạo lực”
Phê phán luận điệu xuyên tạc: “Cách mạng Tháng Mười là say mê bạo lực”

09/11/2022 8:15:11 SA

Đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh từng đánh giá: “Giống như mặt trời chói lọi, Cách mạng Tháng Mười chiếu sáng khắp năm châu, thức tỉnh hàng triệu người bị áp bức, bóc lột trên Trái đất.
Phát huy vai trò của sinh viên trong phản bác quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội
Phát huy vai trò của sinh viên trong phản bác quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội

09/11/2022 7:48:08 SA

Theo Bộ Giáo dục Đào tạo, hiện cả nước có khoảng gần 2 triệu sinh viên trong các trường đại học, cao đẳng. Đây là lực lượng đông đảo, có trình độ, nhiệt huyết, thường xuyên tham gia mạng xã hội, nếu được phát huy đây sẽ là binh chủng xung kích trên mặt trận tư tưởng, đấu tranh phản biện các luận điệu sai trái trên, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
Đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên các phương tiện truyền thông trong tình hình mới
Đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên các phương tiện truyền thông trong tình hình mới

09/11/2022 7:45:58 SA

Đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên các phương tiện thông tin đại chúng là vấn đề mang tính quy luật, là nhiệm vụ vừa cấp bách trước mắt, vừa thường xuyên, cơ bản, lâu dài trong giai đoạn cách mạng mới.
Bảo vệ nền tảng tư tưởng là vấn đề quan trọng hàng đầu
Bảo vệ nền tảng tư tưởng là vấn đề quan trọng hàng đầu

05/11/2022 9:13:50 CH

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Văn Thể yêu cầu, Ban Chỉ đạo 35 Đảng bộ Khối và các Đảng ủy trực thuộc cần xác định rõ bảo vệ nền tảng tư tưởng là vấn đề quan trọng hàng đầu, được đặt lên trước.
Không thể phủ nhận tầm vóc vĩ đại của Cách mạng Tháng Mười Nga
Không thể phủ nhận tầm vóc vĩ đại của Cách mạng Tháng Mười Nga

04/11/2022 4:35:37 CH

Cách đây vừa tròn 105 năm, Cách mạng Tháng Mười Nga nổ ra và giành thắng lợi đã mở đầu một thời đại mới - thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới. Thực tế lịch sử hơn một thế kỷ qua cho thấy, Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 có tầm vóc và giá trị không gì có thể phủ nhận được.
12345678910...17

Lịch Phát sóng

 • T2

  20/03

 • T3

  21/03

 • T4

  22/03

 • T5

  23/03

 • T6

  24/03

 • T7

  25/03

 • CN

  26/03

Xem toàn bộ

Thông tin cần biết

Thời tiết:

22°C - 36°C nhiều mây, không mưa

1 USD = 702.38 VNĐ

The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel./lượng