Cảnh giác trước các hoạt động lợi dụng vấn đề “xã hội dân sự” chống phá đất nước

21/11/2020 8:23:32 CH

Thời gian gần đây, một số đối tượng cơ hội chính trị lợi dụng việc Đảng ta tiến hành lấy ý kiến đóng góp vào Dự thảo các Văn kiện phục vụ Đại hội XIII để đưa ra nhiều quan điểm, ý kiến trái chiều, đi ngược lại lợi ích quốc gia, dân tộc.

Đẩy lùi tà đạo ở Điện Biên
Đẩy lùi tà đạo ở Điện Biên

01/10/2020 2:15:39 CH

Những năm gần đây, tỉnh Điện Biên đã dành sự quan tâm đặc biệt tới công tác tín ngưỡng, tôn giáo, bảo đảm quyền con người, nên các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo ngày càng đi vào nề nếp, bình đẳng và tuân thủ đúng pháp luật. Tuy nhiên, tỉnh cũng quyết liệt đấu tranh với những tà đạo, trong đó đang nổi lên 2 tà đạo là “Giê Sùa” và “Bà cô Dợ”; kiên quyết xử lý những tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo.
Hà Nội: Xử phạt 5 tổ chức, cá nhân thông tin sai sự thật
Hà Nội: Xử phạt 5 tổ chức, cá nhân thông tin sai sự thật

13/09/2020 4:49:30 CH

Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã xử phạt 1 chủ tài khoản facebook đăng thông tin sai sự thật, đồng thời xử phạt vi phạm hành chính đối với 4 các tổ chức, cá nhân về hành vi thu thập, sử dụng thông tin của người khác mà không được sự đồng ý.
Đổi mới, hội nhập và phát triển nền tảng chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh
Đổi mới, hội nhập và phát triển nền tảng chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

04/09/2020 3:25:35 CH

Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (1945-2020) và chuẩn bị tiến hành đại hội các đảng bộ trực thuộc Trung ương tiến tới Đại hội XIII của Đảng, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng Nguyễn Phú Trọng có bài viết quan trọng với tiêu đề “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”.
“Rạng danh Tổ quốc, cơ đồ Việt Nam!”[1]
“Rạng danh Tổ quốc, cơ đồ Việt Nam!”[1]

03/09/2020 9:26:33 SA

Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử (Hà Nội), Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam). Bản Tuyên ngôn lịch sử vừa là lời tuyên bố trước toàn thể quốc dân đồng bào, vừa là thông điệp đối ngoại với toàn thế giới về sự ra đời của một chính thể độc lập, tự do. Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng khẳng định đanh thép “Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”.
Cái "đuôi cáo" của một số người núp bóng "thần linh pháp quyền"
Cái "đuôi cáo" của một số người núp bóng "thần linh pháp quyền"

03/09/2020 9:21:29 SA

Những ngày này, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang phấn khởi chào mừng kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh (2-9).
Bổ sung, phát triển, hoàn thiện chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện mới
Bổ sung, phát triển, hoàn thiện chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện mới

03/09/2020 9:19:36 SA

Muốn bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, yêu cầu và nhiệm vụ của công tác tư tưởng của Đảng ta hiện nay là bổ sung, phát triển, hoàn thiện chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện mới, không phải là “ôm giữ” những luận điểm đã bị thực tiễn vượt qua.
Công tác cán bộ liên quan đến sự sống còn của Đảng và chế độ
Công tác cán bộ liên quan đến sự sống còn của Đảng và chế độ

29/08/2020 11:13:10 SA

Thấm nhuần những chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng cộng sản Việt Nam nhấn mạnh rằng, trong mọi thời điểm của tiến trình cách mạng, cán bộ và công tác cán bộ luôn là vấn đề trọng yếu, chẳng những có ý nghĩa to lớn đối với công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng mà còn góp phần quyết định sự thành bại trong tổ chức và công tác lãnh đạo của Đảng.
Công tác nhân sự Đại hội XIII liên quan đến vận mệnh của Đảng và tiền đồ phát triển của đất nước
Công tác nhân sự Đại hội XIII liên quan đến vận mệnh của Đảng và tiền đồ phát triển của đất nước

29/08/2020 11:09:45 SA

Công tác cán bộ nói chung, công tác nhân sự trước mỗi kỳ Đại hội Đảng nói riêng có vị trí đặc biệt quan trọng, liên quan đến sự thành công của đại hội Đảng và công tác lãnh đạo của Đảng; liên quan đến sự sống còn của Đảng, sự phát triển bền vững của Đảng, và đất nước.
“Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” - hệ quả của bản lĩnh chính trị không vững vàng
“Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” - hệ quả của bản lĩnh chính trị không vững vàng

29/08/2020 11:06:41 SA

Thực tế đã chứng minh bản lĩnh chính trị của đội ngũ cán bộ, đảng viên là một trong những nhân tố có ý nghĩa quyết định đến thành bại của mỗi Đảng nói chung và Đảng Cộng sản Việt Nam nói riêng.
Tiếng nói lạc lõng, ngược dòng không thể làm giảm lòng tin với Đảng
Tiếng nói lạc lõng, ngược dòng không thể làm giảm lòng tin với Đảng

29/08/2020 11:04:17 SA

Dù cách thức, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt đến đâu thì những luận điệu xuyên tạc của các phần tử chống đối, thù địch cũng chỉ là những tiếng nói lạc lõng, đi ngược lại xu thế, dòng chảy chung.
Chủ động đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trước thềm Đại hội XIII
Chủ động đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trước thềm Đại hội XIII

29/08/2020 11:01:26 SA

Thông thường, càng gần đến Đại hội Đảng bộ các cấp, các thế lực thù địch, phản động cùng những phần tử về cơ hội chính trị lại gia tăng các hoạt động tuyên truyền, chống phá Đảng và Nhà nước ta. Điều đáng lưu ý là gần đây đã xuất hiện thêm một số tài liệu chống đối trắng trợn hơn, xuyên tạc lịch sử cùng với những luận điệu hết sức phản động.
12345

Lịch Phát sóng

 • T2

  30/11

 • T3

  01/12

 • T4

  02/12

 • T5

  03/12

 • T6

  04/12

 • T7

  05/12

 • CN

  06/12

Xem toàn bộ

Thông tin cần biết

Thời tiết:

22°C - 36°C nhiều mây, không mưa

1 USD = The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. VNĐ

The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send./lượng