Vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong quá trình chuẩn bị thành lập Đảng

02/02/2021 10:37:42 CH

Nguyễn Ái Quốc là người đầu tiên gieo hạt giống Mác – Lênin trên đất nước Việt Nam, làm cho cách mạng Việt Nam nở hoa kết quả. Người đã sáng lập ra Đảng Cộng sản Việt Nam và dày công đào tạo cho Đảng ta một đội ngũ cán bộ ưu tú, chăm lo xây dựng Đảng ta thành một khối đoàn kết, thống nhất, vững ...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam
Đảng Cộng sản Việt Nam - Nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam

22/01/2021 11:32:26 SA

Thực tiễn cách mạng Việt Nam và những thành quả mà nhân dân ta đạt được, dưới sự lãnh đạo của Đảng hơn 90 năm qua, đã hoàn toàn bác bỏ quan điểm sai trái, thù địch cho rằng “Đảng Cộng sản Việt Nam đã hết vai trò lịch sử, không còn đủ khả năng để lãnh đạo đất nước”.
Tạo “sức đề kháng” và “tự miễn dịch” trước thông tin xấu độc
Tạo “sức đề kháng” và “tự miễn dịch” trước thông tin xấu độc

18/01/2021 8:16:52 SA

Internet và các tiện ích, công nghệ của tự bản thân nó đã và đang phát triển với tốc độ nhanh chưa từng có trong lịch sử. Kéo theo sự phát triển đó là quá trình phát triển mạnh mẽ của các mạng xã hội. Tất nhiên đi liền với nó là tính chất hai mặt, bao gồm cả tích cực và tiêu cực.
Phê phán các luận điệu xuyên tạc về đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị ở Việt Nam
Phê phán các luận điệu xuyên tạc về đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị ở Việt Nam

11/01/2021 8:26:36 SA

Sự chống phá điên cuồng, xuyên tạc sự thật của các thế lực cơ hội, thù địch về đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị ở Việt Nam là sự tiếp nối của cuộc đấu tranh ý thức hệ trong điều kiện mới nhằm phá hoại, làm mất ổn định, phát triển đất nước. Những luận điểm này tuy không có ý nghĩa gì về tri thức, lý luận, nhưng chúng ta không được coi nhẹ, phải kiên quyết, kiên trì đấu tranh, phê phán.
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới

07/01/2021 6:24:41 CH

Đồng chí Trần Quốc Vượng đề nghị cần tập trung làm sáng tỏ các vấn đề lý luận và thực tiễn trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, làm cơ sở tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ cách mạng trong tình hình mới...
Phê phán quan điểm “không có thời đại quá độ lên chủ nghĩa xã hội”
Phê phán quan điểm “không có thời đại quá độ lên chủ nghĩa xã hội”

03/01/2021 8:05:12 CH

Nhận thức rõ đặc điểm và xu hướng phát triển của thời đại cũng như cục diện và tình hình thế giới là công việc rất cần thiết. Mỗi quốc gia, dân tộc cần biết mình đang sống trong thời đại gì và bối cảnh thế giới nào, với những tính chất, đặc điểm, nội dung và xu thế phát triển ra sao.
Không thể tách rời tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mác - Lênin
Không thể tách rời tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mác - Lênin

30/12/2020 7:07:46 CH

Gần đây, âm mưu, thủ đoạn chống phá Việt Nam trên lĩnh vực tư tưởng của các thế lực thù địch ngày càng xảo quyệt và nguy hiểm. Những quan điểm sai trái mà các thế lực thù địch đã tung ra đều có chung bản chất và mục đích, nhưng hình thức thể hiện ngày càng thay đổi đa dạng.
Vạch mặt những kẻ đòi “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang
Vạch mặt những kẻ đòi “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang

30/12/2020 9:37:51 SA

Phi chính trị hóa” quân đội, cảnh sát là luận điểm đã xuất hiện từ cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX ở các nước tư bản phương Tây. Với chế độ đa đảng chính trị, để hạn chế sự can dự của quân đội, cảnh sát vào các cuộc tranh giành quyền lực chính trị, nhà cầm quyền các nước này đề ra luận điểm “phi chính trị hóa quân đội, cảnh sát”.
Sự mâu thuẫn của một âm mưu thâm độc
Sự mâu thuẫn của một âm mưu thâm độc

30/12/2020 8:26:48 SA

Trong những luận điệu chống phá mà các thế lực thù địch, phản động thực hiện trước thềm Đại hội XIII của Đảng ta, thì luận điệu “Đại hội XIII cần bỏ cụm từ “nền tảng tư tưởng”, cứ lý thuyết nào đúng thì theo”là một ví dụ về âm mưu thâm độc của chúng.
Kiên định bản lĩnh chính trị và nâng cao cảnh giác trước các luận điệu phản động của thế lực thù địch
Kiên định bản lĩnh chính trị và nâng cao cảnh giác trước các luận điệu phản động của thế lực thù địch

30/12/2020 8:19:09 SA

Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam đang đến gần. Một trang sử mới của hành trình kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội không chỉ thu hút sự quan tâm của toàn Đảng, toàn dân mà còn "hấp dẫn" cả những người/nhóm người nhân danh dân chủ, giả danh dân chủ, để nhân sự kiện này tăng cường các hoạt động chống phá, với các luận điệu/"thư ngỏ" nhằm xuyên tạc, bịa đặt, kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc nói chung, các đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng nói riêng.
Tung tin xấu độc - Chiêu trò nguy hiểm trước thềm Đại hội XIII của Đảng
Tung tin xấu độc - Chiêu trò nguy hiểm trước thềm Đại hội XIII của Đảng

30/12/2020 8:16:47 SA

Đại hội XIII của Đảng - sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta đang đến gần. Các thế lực thù địch, phản động, những phần tử cơ hội, những kẻ bất mãn chính trị coi đây là thời cơ để tiến hành các hoạt động chống phá Việt Nam. Càng đáng buồn hơn, hùa theo các thế lực thù địch đi ngược lại bầu không khí tích cực ấy, đâu đó vẫn xuất hiện những giọng điệu lạc lõng, những thông tin xấu độc đang cố tình xuyên tạc, bịa đặt nhằm phá hoại Đại hội XIII của Đảng.
Nhận diện, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch
Nhận diện, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

30/12/2020 8:14:08 SA

Các ý kiến tham luận cũng như các báo cáo khoa học đã thể hiện ý thức, trách nhiệm rất cao của các đơn vị, cá nhân trong nhận diện, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
123456

Lịch Phát sóng

 • T2

  22/02

 • T3

  23/02

 • T4

  24/02

 • T5

  25/02

 • T6

  26/02

 • T7

  27/02

 • CN

  28/02

Dữ liệu ngày 25/02/2021 chưa được cập nhật
Xem toàn bộ

Thông tin cần biết

Thời tiết:

22°C - 36°C nhiều mây, không mưa

1 USD = The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. VNĐ

The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send./lượng