Hà Nội: Xử phạt 5 tổ chức, cá nhân thông tin sai sự thật

13/09/2020 4:49:30 CH

Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã xử phạt 1 chủ tài khoản facebook đăng thông tin sai sự thật, đồng thời xử phạt vi phạm hành chính đối với 4 các tổ chức, cá nhân về hành vi thu thập, sử dụng thông tin của người khác mà không được sự đồng ý.

Bổ sung, phát triển, hoàn thiện chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện mới
Bổ sung, phát triển, hoàn thiện chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện mới

03/09/2020 9:19:36 SA

Muốn bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, yêu cầu và nhiệm vụ của công tác tư tưởng của Đảng ta hiện nay là bổ sung, phát triển, hoàn thiện chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện mới, không phải là “ôm giữ” những luận điểm đã bị thực tiễn vượt qua.
Công tác cán bộ liên quan đến sự sống còn của Đảng và chế độ
Công tác cán bộ liên quan đến sự sống còn của Đảng và chế độ

29/08/2020 11:13:10 SA

Thấm nhuần những chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng cộng sản Việt Nam nhấn mạnh rằng, trong mọi thời điểm của tiến trình cách mạng, cán bộ và công tác cán bộ luôn là vấn đề trọng yếu, chẳng những có ý nghĩa to lớn đối với công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng mà còn góp phần quyết định sự thành bại trong tổ chức và công tác lãnh đạo của Đảng.
Công tác nhân sự Đại hội XIII liên quan đến vận mệnh của Đảng và tiền đồ phát triển của đất nước
Công tác nhân sự Đại hội XIII liên quan đến vận mệnh của Đảng và tiền đồ phát triển của đất nước

29/08/2020 11:09:45 SA

Công tác cán bộ nói chung, công tác nhân sự trước mỗi kỳ Đại hội Đảng nói riêng có vị trí đặc biệt quan trọng, liên quan đến sự thành công của đại hội Đảng và công tác lãnh đạo của Đảng; liên quan đến sự sống còn của Đảng, sự phát triển bền vững của Đảng, và đất nước.
“Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” - hệ quả của bản lĩnh chính trị không vững vàng
“Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” - hệ quả của bản lĩnh chính trị không vững vàng

29/08/2020 11:06:41 SA

Thực tế đã chứng minh bản lĩnh chính trị của đội ngũ cán bộ, đảng viên là một trong những nhân tố có ý nghĩa quyết định đến thành bại của mỗi Đảng nói chung và Đảng Cộng sản Việt Nam nói riêng.
Tiếng nói lạc lõng, ngược dòng không thể làm giảm lòng tin với Đảng
Tiếng nói lạc lõng, ngược dòng không thể làm giảm lòng tin với Đảng

29/08/2020 11:04:17 SA

Dù cách thức, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt đến đâu thì những luận điệu xuyên tạc của các phần tử chống đối, thù địch cũng chỉ là những tiếng nói lạc lõng, đi ngược lại xu thế, dòng chảy chung.
Chủ động đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trước thềm Đại hội XIII
Chủ động đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trước thềm Đại hội XIII

29/08/2020 11:01:26 SA

Thông thường, càng gần đến Đại hội Đảng bộ các cấp, các thế lực thù địch, phản động cùng những phần tử về cơ hội chính trị lại gia tăng các hoạt động tuyên truyền, chống phá Đảng và Nhà nước ta. Điều đáng lưu ý là gần đây đã xuất hiện thêm một số tài liệu chống đối trắng trợn hơn, xuyên tạc lịch sử cùng với những luận điệu hết sức phản động.
Bổ sung, phát triển, hoàn thiện chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện mới
Bổ sung, phát triển, hoàn thiện chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện mới

29/08/2020 10:57:10 SA

Muốn bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, yêu cầu và nhiệm vụ của công tác tư tưởng của Đảng ta hiện nay là bổ sung, phát triển, hoàn thiện chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện mới, không phải là “ôm giữ” những luận điểm đã bị thực tiễn vượt qua.
Công tác tư tưởng phải đạt mục tiêu: Được người, được việc, được tổ chức!
Công tác tư tưởng phải đạt mục tiêu: Được người, được việc, được tổ chức!

11/08/2020 5:49:15 CH

“Công tác tư tưởng phải luôn phấn đấu đạt được mục tiêu hiện thực là: được người, được việc, được tổ chức” - những chỉ đạo về công tác tư tưởng – văn hóa của Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu là bài học chưa bao giờ cũ đối với mỗi cán bộ tư tưởng – văn hóa.
Trọng trách của công tác tư tưởng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam
Trọng trách của công tác tư tưởng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam

08/08/2020 7:58:28 CH

Để văn hoá thực sự trở thành nền tảng tinh thần của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng đảm bảo sự phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc...hơn lúc nào hết Đảng cần phải tăng cường lãnh đạo và đổi mới phương thức lãnh đạo của mình trong sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hoá con người trong thời kỳ mới.
An ninh thông tin ở Việt Nam trong điều kiện hiện nay - Vấn đề đặt ra và giải pháp
An ninh thông tin ở Việt Nam trong điều kiện hiện nay - Vấn đề đặt ra và giải pháp

05/07/2020 8:21:12 SA

Ngày nay, an ninh thông tin đã và đang đi vào mọi ngõ ngách của đời sống xã hội và dần trở thành một bộ phận quan trọng của an ninh quốc gia. Nguy cơ gây mất an ninh thông tin là mối đe dọa lớn và ngày càng gia tăng đối với an ninh quốc gia. Bài viết tập trung phân tích, làm rõ tình hình an ninh thông tin ở Việt Nam trong điều kiện hiện nay, chỉ rõ những vấn đề đang đặt ra trong bảo đảm an ninh thông tin và các giải pháp trọng tâm nhằm nâng cao hiệu quả bảo đảm an ninh thông tin của Việt Nam thời gian tới.
Tuổi trẻ CAND xung kích tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Tuổi trẻ CAND xung kích tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

03/07/2020 9:56:08 SA

Tại diễn đàn, các đại biểu đã làm rõ thực trạng công tác đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng; kinh nghiệm giúp đoàn viên, thanh niên nhận diện được các âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch.
1234

Lịch Phát sóng

 • T2

  28/09

 • T3

  29/09

 • T4

  30/09

 • T5

  01/10

 • T6

  02/10

 • T7

  03/10

 • CN

  04/10

Xem toàn bộ

Thông tin cần biết

Thời tiết:

22°C - 36°C nhiều mây, không mưa

1 USD = The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. VNĐ

55.670/lượng