Khoác áo “chủ nghĩa khách quan” trong nghiên cứu khoa học - Mối nguy hại cần bóc trần và loại bỏ (tiếp theo và hết)

08/02/2020 4:23:15 CH

Nghiên cứu lý luận, nhất là lý luận chính trị đòi hỏi người nghiên cứu và cả đội ngũ của họ phải thường xuyên và đồng thời trau dồi trình độ chuyên môn, học thuật, tích lũy vốn sống và kinh nghiệm, rèn luyện phẩm chất đạo đức và bản lĩnh chính trị. Đó là điều cần thiết. Chính vì vậy, thấm nhuần ...

Không có và không bao giờ có “quân đội trung lập”, “đứng ngoài chính trị”
Không có và không bao giờ có “quân đội trung lập”, “đứng ngoài chính trị”

22/01/2020 10:41:07 CH

Đối với mỗi quốc gia dân tộc, tổ chức và hoạt động của quân đội có những đặc điểm riêng gắn với điều kiện lịch sử cụ thể, song đều tuân theo quy luật “quân sự phục tùng chính trị”; đều do quan điểm, đường lối chính trị của giai cấp, nhà nước, đảng chính trị tổ chức ra quân đội quyết định. Không có và không bao giờ có “quân đội trung lập”, “đứng ngoài chính trị”.
Luận điệu đòi "xoay trục" sự phát triển đất nước nhất định bị phá sản!
Luận điệu đòi "xoay trục" sự phát triển đất nước nhất định bị phá sản!

06/02/2020 9:17:21 SA

Hiện nay các thế lực thù địch triệt để lợi dụng những hạn chế, khuyết điểm của chúng ta trong thực hiện chủ trương, chính sách và thực thi pháp luật, lợi dụng cả việc Đảng ta đấu tranh chống tham nhũng, suy thoái và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ để xuyên tạc, công kích, chống phá Đảng và chế độ.
Không để xã hội bị thông tin xấu độc lung lạc
Không để xã hội bị thông tin xấu độc lung lạc

18/01/2020 10:48:41 SA

Những thông tin nhân sự cấp cao trong Đại hội XIII của Đảng sắp tới, vấn đề chống tham nhũng, tranh chấp trên Biển Đông... luôn được các thế lực phản động triệt để lợi dụng để xuyên tạc, bẻ cong, bóp méo.
Học thuyết về chính đảng kiểu mới của giai cấp công nhân của V.I.Lênin
Học thuyết về chính đảng kiểu mới của giai cấp công nhân của V.I.Lênin

18/01/2020 10:57:43 SA

V.I.Lênin kế thừa và phát triển sáng tạo di sản tư tưởng của C.Mác và Ph.Ăngghen, sáng tạo học thuyết về chính đảng kiểu mới của giai cấp công nhân trong điều kiện chủ nghĩa tư bản đã bước vào giai đoạn phát triển của chủ nghĩa đế quốc. Chính những điều kiện lịch sử đó đòi hỏi cấp bách tổ chức và xây dựng chính đảng kiểu mới của giai cấp công nhân.
Khắc phục bệnh ngại học, lười học, học chiếu lệ về lý luận
Khắc phục bệnh ngại học, lười học, học chiếu lệ về lý luận

18/01/2020 10:53:50 SA

Đó là chỉ đạo của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh diễn ra vào sáng 06/01 tại Hà Nội.
Không thể nói bừa!
Không thể nói bừa!

18/01/2020 10:50:26 SA

Trong thời gian gần đây, trên các mạng xã hội, các thế lực thù địch đưa những luận điệu sai lệch, bóp méo sự thật, xuyên tạc rằng, Đảng và Nhà nước Việt Nam trên thực tế đã “từ bỏ” chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ và đang ngấm ngầm “theo chân” nước này để chống nước kia.
Phải chăng chủ nghĩa Mác – Lênin là lỗi thời, không phù hợp với Việt Nam?
Phải chăng chủ nghĩa Mác – Lênin là lỗi thời, không phù hợp với Việt Nam?

18/01/2020 10:46:26 SA

Mấy thập niên gần đây, chủ nghĩa Mác - Lênin đã bị xuyên tạc, bóp méo một cách giáo điều hay cơ hội đủ loại, đặc biệt sau khi chủ nghĩa xã hội hiện thực ở Liên Xô và Đông Âu bị sụp đổ, thì học thuyết khoa học và cách mạng đó đang bị một số người hiểu một cách sai lệch và các thủ đoạn xuyên tạc, bóp méo chủ nghĩa Mác - Lênin lại càng bành trướng về quy mô, đa dạng về hình thức, nguy hiểm về tính chất và càng thâm độc về mức độ. Câu hỏi đặt ra phải chăng chủ nghĩa Mác – Lênin là lỗi thời, không phù hợp với Việt Nam?
Phát huy vai trò của báo chí trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch
Phát huy vai trò của báo chí trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

02/02/2020 11:37:50 SA

Muốn phê phán, phản bác đúng các loại quan điểm sai, trái thù địch thì trước hết phải nhận diện cho đúng các loại quan điểm ấy, đồng thời, người làm báo phải có dũng khí, bản lĩnh để nhận diện và đấu tranh thể hiện qua từng trang viết…

Lịch Phát sóng

 • T2

  17/02

 • T3

  18/02

 • T4

  19/02

 • T5

  20/02

 • T6

  21/02

 • T7

  22/02

 • CN

  23/02

Xem toàn bộ

Thông tin cần biết

Thời tiết:

22°C - 36°C nhiều mây, không mưa

1 USD = The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. VNĐ

44.470/lượng