Chiến thắng Điện Biên Phủ 1954 – Sự kiện mang giá trị và tầm vóc thời đại

06/05/2020 10:05:51 SA

Chiến thắng Điện Biên Phủ 1954 đã dựng lên mốc son chói lọi trong dòng chảy lịch sử dân tộc, đồng thời làm “chấn động địa cầu”, tác động mạnh đến phong trào đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới.

Bài học về sức dân
Bài học về sức dân

30/04/2020 10:25:28 SA

Thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử là thắng lợi của sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, của nhân dân hai miền Nam Bắc, kết hợp với sức mạnh thời đại dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Lao động Việt Nam (nay là Đảng Cộng sản Việt Nam) với đường lối chiến lược, chiến thuật, phương pháp cách mạng đúng đắn.
V.I.Lê-nin - Nhà tư tưởng vĩ đại, lãnh tụ thiên tài của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới
V.I.Lê-nin - Nhà tư tưởng vĩ đại, lãnh tụ thiên tài của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới

22/04/2020 8:35:26 SA

Nhân kỷ niệm 150 năm ngày sinh V.I. Lenin (22/4/1870-22/4/2020), Nhà tư tưởng vĩ đại, lãnh tụ thiên tài của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới, người kế tục xuất sắc sự nghiệp giải phóng con người của C.Marx, Ph. Engel, người lãnh đạo thành công Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại, mở ra thời đại mới của nhân loại - thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã có bài viết về Người. Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng giới thiệu nội dung bài viết.
Mốc son rực sáng của lịch sử dân tộc
Mốc son rực sáng của lịch sử dân tộc

21/04/2020 3:39:25 CH

Đại thắng mùa Xuân 1975 mãi mãi đi vào lịch sử dân tộc như một mốc son rực sáng, là động lực tinh thần to lớn để toàn quân, toàn dân ta vững bước trên con đường mà Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu cùng nhân dân ta đã chọn.
Công tác tư tưởng của Đảng trong thời kỳ 1939-1945
Công tác tư tưởng của Đảng trong thời kỳ 1939-1945

21/04/2020 3:14:25 CH

Cuốn sách Lịch sử 80 năm Ngành Tuyên giáo của Đảng Cộng sản Việt Nam (1930-1945) nhấn mạnh, công tác tư tưởng trong thời kỳ 1939-1945 đã góp phần cổ vũ tinh thần yêu nước, đoàn kết dân tộc, tập hợp các tầng lớp nhân dân, tham gia các cuộc vận động cách mạng tiến tới hành độc lập dân tộc thành công vào tháng 8-1945.
Tổng Bí thư Trường Chinh viết tác phẩm Kháng chiến nhất định thắng lợi
Tổng Bí thư Trường Chinh viết tác phẩm Kháng chiến nhất định thắng lợi

21/04/2020 3:08:55 CH

Quán triệt tinh thần Chỉ thị Toàn dân kháng chiến ngày 12-12-1946 của Đảng, cho toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, Tổng Bí thư Trường Chinh viết một loạt bài đăng trên báo Sự thật - Cơ quan ngôn luận Trung ương của Đảng từ số 70 (4-3-1947) đến số 81 (1-8-1947).
 90 mùa xuân có Đảng quang vinh
90 mùa xuân có Đảng quang vinh

04/02/2020 11:28:22 SA

Dưới sự lãnh đạo tài tình của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc (Chủ tịch Hồ Chí Minh), ngày 3/2/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập tại Cửu Long (Hương Cảng - Trung Quốc). Trải qua 90 năm mùa xuân có Đảng (3/2/1930 - 3/2/2020), Đảng Cộng sản Việt Nam đã đề ra chủ trương, đường lối, phương pháp cách mạng đúng đắn để lãnh đạo nhân dân Việt Nam giành thắng lợi trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đất nước có được cơ đồ to lớn và vai trò, vị thế như ngày hôm nay gắn liền với sự kiện quan trọng của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trở về Tổ quốc sau hơn 30 năm hoạt động ở nước ngoài để trực tiếp lãnh đạo, nhóm lên lửa cách mạng tại Pác Bó, chuẩn bị các điều kiện tổng khởi nghĩa, khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.
Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn góp phần phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc
Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn góp phần phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

14/01/2020 10:21:08 CH

Thông qua các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm góp phần phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự thống nhất cao trong Đảng, sự đồng thuận xã hội để thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nỗ lực vượt qua khó khăn thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
Chiến thắng Tua Hai mãi là một dấu son trong lịch sử đấu tranh cách mạng của dân tộc
Chiến thắng Tua Hai mãi là một dấu son trong lịch sử đấu tranh cách mạng của dân tộc

08/01/2020 9:50:46 SA

Trong thời kỳ đổi mới, phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, hào khí “trung dũng, kiên cường”, bằng quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, Đảng bộ, quân và dân Tây Ninh đã đoàn kết, nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, nỗ lực vượt khó, tạo được bước đột phá mạnh mẽ để vươn lên, đạt được nhiều thành tựu to lớn.
Mãi mãi đi theo ánh sáng của Cách mạng Tháng Mười
Mãi mãi đi theo ánh sáng của Cách mạng Tháng Mười

09/11/2019 9:58:02 SA

Đi theo con đường Cách mạng Tháng Mười Nga, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Lãnh tụ Hồ Chí Minh, sự nghiệp cách mạng Việt Nam gần 90 năm qua đã giành được những thắng lợi to lớn mang tính bước ngoặt lịch sử.
Biểu tượng cao đẹp của tình hữu nghị có một không hai
Biểu tượng cao đẹp của tình hữu nghị có một không hai

31/10/2019 9:07:10 CH

Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Quân tình nguyện và Chuyên gia Việt Nam, nhìn lại chặng đường đã qua, chúng ta tự hào về mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, được tôi luyện và hun đúc bằng công sức và xương máu của nhiều anh hùng, liệt sĩ...
Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công
Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công

11/10/2019 4:22:25 CH

Một bài báo của Chủ tịch Hồ Chí Minh đăng trên báo Sự Thật (tiền thân báo Nhân Dân hôm nay) cách đây đúng 70 năm, soi chiếu vào tình tình hiện tại, vẫn vẹn nguyên cả giá trị lý luận và thực tiễn.
12345678910...15

Lịch Phát sóng

 • T2

  29/05

 • T3

  30/05

 • T4

  31/05

 • T5

  01/06

 • T6

  02/06

 • T7

  03/06

 • CN

  04/06

Dữ liệu ngày 29/05/2023 chưa được cập nhật
Xem toàn bộ

Thông tin cần biết

Thời tiết:

22°C - 36°C nhiều mây, không mưa

1 USD = The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. VNĐ

The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel./lượng