Hiệp định Pari – mốc son trên mặt trận ngoại giao

27/01/2022 4:50:51 CH

Hiệp định Pari về Việt Nam là kết quả cuộc đấu tranh kiên cường bất khuất của quân và dân ta, thể hiện sự lãnh đạo tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, trí tuệ của nền ngoại giao cách mạng Việt Nam. Sự kiện này tạo thế xoay chuyển có lợi cho cách mạng Việt Nam, đưa đến gần ...

10 sự kiện nổi bật năm 2021 của ngành Tư pháp
10 sự kiện nổi bật năm 2021 của ngành Tư pháp

21/12/2021 4:25:51 CH

10 sự kiện nổi bật năm 2021 của ngành Tư pháp đã đánh giá một cách toàn diện, khái quát những kết quả nổi bật của ngành nhờ tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, nỗ lực vượt khó, hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao, chung tay cùng hệ thống chính trị giải quyết các vấn đề của đất nước trước bối cảnh dịch bệnh COVID-19.
Sự kiện Nguyễn Tất Thành - Hồ Chí Minh đi tìm đường cứu nước: Ý nghĩa lịch sử và giá trị thời đại
Sự kiện Nguyễn Tất Thành - Hồ Chí Minh đi tìm đường cứu nước: Ý nghĩa lịch sử và giá trị thời đại

18/12/2021 9:52:13 SA

Cuốn kỷ yếu "Sự kiện Nguyễn Tất Thành - Hồ Chí Minh đi tìm đường cứu nước: Ý nghĩa lịch sử và giá trị thời đại", là công trình đồ sộ với 110 bài viết, dày gần 1.000 trang, được chia làm 4 phần, tái hiện một cách chân thực và đầy đủ hành trình tìm đường cứu nước của Nguyễn Tất Thành - Hồ Chí Minh, cũng như ý nghĩa của sự kiện đó đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.
Văn hóa soi đường quốc dân đi
Văn hóa soi đường quốc dân đi

18/11/2021 4:17:59 CH

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Vì lẽ sinh tồn cũng như mục đích của cuộc sống, loài người mới sáng tạo và phát minh ra ngôn ngữ, chữ viết, đạo đức, pháp luật, khoa học, tôn giáo, văn học, nghệ thuật, những công cụ cho sinh hoạt hằng ngày về mặc, ăn, ở và các phương thức sử dụng. Toàn bộ những sáng tạo và phát minh đó tức là văn hóa”.
Kỷ niệm 104 năm Cách mạng tháng Mười Nga: Chân lý là cụ thể, cách mạng là sáng tạo
Kỷ niệm 104 năm Cách mạng tháng Mười Nga: Chân lý là cụ thể, cách mạng là sáng tạo

06/11/2021 5:14:50 CH

Vào những ngày này cách đây 104 năm, lịch sử nhân loại đã khắc ghi một Đại sự kiện, một kỳ tích làm “Rung chuyển thế giới”. Đó là thắng lợi vĩ đại của cuộc Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười Nga!
Kiên định sự nghiệp đổi mới dưới ánh sáng Cách mạng Tháng Mười Nga
Kiên định sự nghiệp đổi mới dưới ánh sáng Cách mạng Tháng Mười Nga

05/11/2021 9:07:19 CH

Hơn một thế kỷ trôi qua nhưng ý nghĩa của Cách mạng Tháng Mười Nga đến nay vẫn còn nguyên giá trị đối với giai cấp công nhân, nhân dân lao động trên toàn thế giới, đặc biệt với cách mạng Việt Nam. Những bài học kinh nghiệm chủ yếu của Cách mạng Tháng Mười Nga đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam vận dụng một cách sáng tạo trong thực tiễn.
Tinh thần “Chính sách kinh tế mới” trong công cuộc đổi mới với khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc
Tinh thần “Chính sách kinh tế mới” trong công cuộc đổi mới với khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc

05/11/2021 9:04:14 CH

Đúng 104 năm trước đây, Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại giành thắng lợi đã mở ra một kỷ nguyên mới cho nhân loại, kỷ nguyên ra đời và phát triển của chủ nghĩa xã hội hiện thực. Kiên định thực hiện cách mạng xã hội chủ nghĩa với những hình thức và phương pháp đa dạng, thể hiện tinh thần đổi mới, sáng tạo chính là sự nuôi dưỡng giá trị bất diệt của Cách mạng Tháng Mười. Và yếu tố này được thể hiện rất đậm nét trong Chính sách kinh tế mới (NEP), một trong những di sản đặc sắc của V.I.Lênin để lại cho giai cấp công nhân và nhân loại tiến bộ.
"Văn hóa soi đường cho quốc dân đi"
"Văn hóa soi đường cho quốc dân đi"

01/11/2021 9:07:38 SA

Tròn 75 năm kể từ Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất được triệu tập (24/11/1946), dưới ngọn cờ của Đảng, Nhân dân ta kế thừa, phát triển và phát huy những truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc, không ngừng sáng tạo những giá trị văn hoá mới thấm đẫm tinh thần yêu nước và lý tưởng xã hội chủ nghĩa phù hợp với đất nước và tiếp thu tinh hoa văn hóa thế giới, đưa đất nước vững bước trong xu thế phát triển của nhân loại tiến bộ. Đó là sức mạnh hiện thực của văn hóa Việt Nam.
Vang mãi bản thiên hùng ca trên biển
Vang mãi bản thiên hùng ca trên biển

23/10/2021 11:58:57 SA

Đường Hồ Chí Minh trên biển là kỳ tích có một không hai trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc Việt Nam, thể hiện nghệ thuật quân sự tài tình, độc đáo và sáng tạo của chiến tranh nhân dân; cũng như tài trí, bản lĩnh, lòng quả cảm của những chiến sĩ "Đoàn tàu Không số" trên con đường huyền thoại. Hơn 60 năm đã trôi qua nhưng dấu ấn khai mở con đường như mới vừa hôm qua.
“Đường Hồ Chí Minh trên biển - Kỳ tích lịch sử và bài học đối với sự nghiệp XD và bảo vệ Tổ quốc”
“Đường Hồ Chí Minh trên biển - Kỳ tích lịch sử và bài học đối với sự nghiệp XD và bảo vệ Tổ quốc”

23/10/2021 8:23:10 SA

Đường Hồ Chí Minh trên biển là một trong những phát kiến xuất sắc của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Cùng với thời gian, con đường huyền thoại với những chiến công hiển hách của lực lượng Hải quân và nhân dân các tỉnh duyên hải nơi tuyến đường đi qua đã đi vào lịch sử dân tộc như một kỳ tích.
Nhiều hoạt động kỷ niệm 60 năm ​Ngày mở Đường Hồ Chí Minh trên biển
Nhiều hoạt động kỷ niệm 60 năm ​Ngày mở Đường Hồ Chí Minh trên biển

22/10/2021 3:40:46 CH

Các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh trên biển của tuổi trẻ Việt Nam đã diễn ra hết sức sôi động, với nhiều hoạt động ý nghĩa.
Đường Hồ Chí Minh trên biển mãi là niềm tự hào của Quân đội ta, Nhân dân ta
Đường Hồ Chí Minh trên biển mãi là niềm tự hào của Quân đội ta, Nhân dân ta

22/10/2021 3:38:27 CH

Ôn lại truyền thống 60 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh trên biển, Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh: Năm tháng sẽ đi qua, nhưng Đường Hồ Chí Minh trên biển mãi là niềm tự hào của Quân đội ta, Nhân dân ta, là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng...
12345678910...14

Lịch Phát sóng

 • T2

  24/01

 • T3

  25/01

 • T4

  26/01

 • T5

  27/01

 • T6

  28/01

 • T7

  29/01

 • CN

  30/01

Xem toàn bộ

Thông tin cần biết

Thời tiết:

22°C - 36°C nhiều mây, không mưa

1 USD = The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. VNĐ

The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel./lượng