Bài học về tinh thần phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc

03/09/2021 10:52:00 SA

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 với tầm vóc vĩ đại trong tiến trình lịch sử cách mạng Việt Nam đã để lại cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta nhiều bài học kinh nghiệm quý báu trên con đường đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 76 năm nhìn lại sự kiện lịch sử vĩ đại nhất ...

Vị tướng huyền thoại của dân tộc Việt Nam
Vị tướng huyền thoại của dân tộc Việt Nam

25/08/2021 11:31:27 SA

Cả thế giới đều biết Võ Nguyên Giáp là Đại tướng đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam – Tổng Tư lệnh - “Người anh Cả” của đội quân từ Nhân dân mà ra, đã có công lớn xây dựng một đội quân hùng mạnh, góp phần quyết định cùng toàn dân đánh thắng hai đế quốc là thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược.
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Võ Nguyên Giáp - Người tham gia xây dựng nền hành chính vì hạnh phúc của người dân Việt Nam
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Võ Nguyên Giáp - Người tham gia xây dựng nền hành chính vì hạnh phúc của người dân Việt Nam

01/09/2021 9:13:11 SA

Kỷ niệm 110 năm ngày sinh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911 – 25/8/2021) là dịp để chúng ta cùng nhau ôn lại cuộc đời, sự nghiệp và những cống hiến to lớn của Đại tướng với đất nước, với dân tộc, với Quân đội nhân dân Việt Nam và với cương vị là Bộ trưởng Bộ Nội vụ đầu tiên - Người tham gia đặt nền móng cho việc xây dựng một nền hành chính vì hạnh phúc của nhân dân Việt Nam.
Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Vị tướng huyền thoại
Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Vị tướng huyền thoại

21/08/2021 2:58:10 CH

Nhân kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911 - 25/8/2021), được sự đồng ý của Thủ trưởng Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam phối hợp với Bảo tàng Công an nhân dân, Thư viện Quân đội và Gia đình Đại tướng tổ chức triển lãm chuyên đề “Vị tướng huyền thoại”.
Bài học về lòng yêu nước và đại đoàn kết toàn dân tộc trong Cách mạng Tháng Tám với công cuộc chống đại dịch COVID-19 hiện nay
Bài học về lòng yêu nước và đại đoàn kết toàn dân tộc trong Cách mạng Tháng Tám với công cuộc chống đại dịch COVID-19 hiện nay

21/08/2021 2:50:45 CH

Nhờ sự lãnh đạo sáng suốt, kiên quyết với những chính sách đúng đắn, kịp thời, linh động, với lòng yêu nước và sức đoàn kết hăng hái của toàn dân trong và ngoài Mặt trận Việt Minh, cuộc Cách mạng Tháng Tám đã thắng lợi. Bài học quý giá đó đang được phát huy cao độ trong tình hình hiện nay, nhất là phòng, chống dịch COVID-19.
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Võ Nguyên Giáp - Người tham gia xây dựng nền hành chính vì hạnh phúc của người dân Việt Nam
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Võ Nguyên Giáp - Người tham gia xây dựng nền hành chính vì hạnh phúc của người dân Việt Nam

20/08/2021 4:16:11 CH

Kỷ niệm 110 năm ngày sinh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911 – 25/8/2021) là dịp để chúng ta cùng nhau ôn lại cuộc đời, sự nghiệp và những cống hiến to lớn của Đại tướng với đất nước, với dân tộc, với Quân đội nhân dân Việt Nam và với cương vị là Bộ trưởng Bộ Nội vụ đầu tiên - Người tham gia đặt nền móng cho việc xây dựng một nền hành chính vì hạnh phúc của nhân dân Việt Nam.
Phát huy hào khí mùa Thu lịch sử
Phát huy hào khí mùa Thu lịch sử

19/08/2021 6:43:16 CH

Thắng lợi vĩ đại của Cách mạng tháng Tám năm 1945 là động lực mạnh mẽ cổ vũ toàn thể dân tộc Việt Nam kiên cường, bất khuất vượt qua mọi khó khăn, gian khổ và thách thức để lập nên những chiến công mới, những thành tích mới trong 76 năm qua...
Cách mạng Tháng Tám năm 1945: Thời cơ và những quyết sách lịch sử
Cách mạng Tháng Tám năm 1945: Thời cơ và những quyết sách lịch sử

19/08/2021 9:03:39 SA

76 năm qua, kể từ ngày Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, tinh thần bất diệt của những ngày tháng Tám lịch sử vẫn luôn cổ vũ, động viên mỗi người dân đất Việt vững tin vào sự lãnh đạo tài tình và sáng suốt của Đảng, vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, giành thắng lợi vĩ đại trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa ngày nay.
Phát huy hào khí của mùa Thu lịch sử
Phát huy hào khí của mùa Thu lịch sử

19/08/2021 8:55:12 SA

Thắng lợi vĩ đại của Cách mạng tháng Tám năm 1945 là động lực mạnh mẽ cổ vũ toàn thể dân tộc Việt Nam kiên cường, bất khuất vượt qua mọi khó khăn, gian khổ và thách thức để lập nên những chiến công mới, những thành tích mới trong suốt 76 năm qua...
Cách mạng Tháng Tám – Những bài học còn mãi
Cách mạng Tháng Tám – Những bài học còn mãi

18/08/2021 7:57:11 CH

Mỗi chúng ta, càng tự hào về những thành quả của Cách mạng, về những thành tựu to lớn của đất nước, càng nhận thấy trách nhiệm trong việc vận dụng và phát triển những bài học kinh nghiệm quý giá ấy trong hiện tại và tương lai. Trong những ngày mùa Thu lịch sử này, chúng ta càng thấm thía và cảm nhận sâu sắc hơn những tư tưởng mang tầm thời đại của Cách mạng tháng Tám vào công cuộc xây dựng, bảo vệ và đổi mới đất nước ngày nay...
Bác Hồ với thắng lợi vẻ vang của Cách mạng Tháng Tám
Bác Hồ với thắng lợi vẻ vang của Cách mạng Tháng Tám

18/08/2021 11:08:40 SA

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một trong những thắng lợi nổi bật nhất, vĩ đại nhất của Cách mạng Việt Nam trong thế kỷ XX. Thắng lợi đó gắn liền với sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ thiên tài của Đảng và dân tộc ta.
Giá trị của Cách mạng Tháng Tám trong nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay
Giá trị của Cách mạng Tháng Tám trong nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay

17/08/2021 4:02:52 CH

76 năm đã trôi qua nhưng hào khí, tinh thần bất diệt của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 vẫn còn nguyên vẹn; là động lực tinh thần to lớn để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta xây dựng đất nước “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” như sinh thời Bác Hồ hằng mong mỏi.
12345678910...12

Lịch Phát sóng

 • T2

  20/09

 • T3

  21/09

 • T4

  22/09

 • T5

  23/09

 • T6

  24/09

 • T7

  25/09

 • CN

  26/09

Xem toàn bộ

Thông tin cần biết

Thời tiết:

22°C - 36°C nhiều mây, không mưa

1 USD = The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. VNĐ

The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel./lượng