Đại đoàn kết toàn dân tộc là vấn đề lâu dài, thường xuyên và chiến lược

24/02/2023 7:21:33 CH

Tiếp tục củng cố, xây dựng vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tăng cường liên minh giai cấp công nhân, nông dân và tầng lớp tri thức; xây dựng Mặt trận tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức quần chúng ngày càng vững mạnh. Xây dựng cơ sở chính trị-xã hội của Đảng, kiên ...

Nhân dân là gốc, là trọng tâm, trung tâm của mọi quyết sách
Nhân dân là gốc, là trọng tâm, trung tâm của mọi quyết sách

20/02/2023 4:20:25 CH

Đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: Quyền lợi hợp pháp, chính đáng của nhân dân phải là điểm xuất phát quan trọng của mọi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phải lấy nhân dân là gốc, là trọng tâm, là trung tâm của mọi quyết sách; lòng dân, sự hài lòng của dân là thước đo quan trọng nhất đo chất lượng của các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.
Chấn hưng văn hóa lễ hội, bảo tồn bản sắc dân tộc
Chấn hưng văn hóa lễ hội, bảo tồn bản sắc dân tộc

18/02/2023 6:19:53 CH

Các địa phương trong cả nước đang sôi nổi vào mùa lễ hội truyền thống đầu năm mới. Bên cạnh đáp ứng nhu cầu đời sống văn hóa phong tục, tín ngưỡng của đồng bào, lễ hội truyền thống còn là dịp đẩy mạnh quảng bá văn hóa, xúc tiến đầu tư, phát triển du lịch.
Không ai có thể xuyên tạc tinh thần quốc tế cao cả của Quân đội ta
Không ai có thể xuyên tạc tinh thần quốc tế cao cả của Quân đội ta

18/02/2023 6:18:03 CH

Một trong những phẩm chất cao quý làm nên nhân cách tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ và truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam trong gần tám thập niên qua là cán bộ, chiến sĩ Quân đội ta đã không ngại gian khổ, hy sinh, sẵn sàng lên đường làm nghĩa vụ quốc tế cao cả, đóng góp vào cuộc sống hòa bình của nhân loại. Tuy nhiên, vẫn có những ý kiến sai trái, lạc lõng nhằm phủ nhận tinh thần nghĩa vụ quốc tế cao cả của Quân đội ta.
Lãnh đạo Huyện uỷ Bảo Lâm dự sinh hoạt Chi bộ xóm Chè Pẻn, thị trấn Pác Miầu
Lãnh đạo Huyện uỷ Bảo Lâm dự sinh hoạt Chi bộ xóm Chè Pẻn, thị trấn Pác Miầu

18/02/2023 4:58:59 CH

Thực hiện chủ trương nắm bắt tình hình từ cơ sở, lãnh đạo Huyện uỷ Bảo Lâm đã đến dự buổi sinh hoạt chi bộ cơ sở tại xóm Chè Pẻn, thị trấn Pác Miầu.
Để việc thực hiện lấy phiếu tín nhiệm đạt kết quả thực chất
Để việc thực hiện lấy phiếu tín nhiệm đạt kết quả thực chất

18/02/2023 12:09:48 CH

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai cho rằng, thực hiện Quy định số 96-QĐ/TW về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị là căn cứ quan trọng để Đảng quy hoạch, bố trí, sử dụng những người có phiếu tín nhiệm cao; đồng thời có phương án bố trí, sắp xếp đối với người đạt tín nhiệm thấp.
Những định hướng quan trọng về đường lối chống "giặc nội xâm"
Những định hướng quan trọng về đường lối chống "giặc nội xâm"

16/02/2023 8:09:32 SA

Theo nhiều cán bộ, đảng viên, cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là tác phẩm có ý nghĩa quan trọng đặc biệt, cả lý luận và thực tiễn về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, xây dựng Đảng.
Nhận diện đúng nguyên nhân chính của tham nhũng, tiêu cực
Nhận diện đúng nguyên nhân chính của tham nhũng, tiêu cực

15/02/2023 8:56:55 SA

Cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cục, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta trọng sạch, vững mạnh” được ra mắt vào đúng dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng ta có ý nghĩa hết sức quan trọng trong bối cảnh cuộc chiến chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam đang được Đảng ta lãnh đạo với quyết tâm không có vùng cấm, không có ngoại lệ; không chịu sự tác động không đúng của bất kỳ cá nhân, tổ chức nào; đồng thời,thể hiện tư tưởng xuyên suốt, nhất quán của Đảng ta về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị gắn với rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên hiện nay.
Về nội hàm văn hóa trong Đề cương về văn hóa Việt Nam
Về nội hàm văn hóa trong Đề cương về văn hóa Việt Nam

15/02/2023 8:48:07 SA

Đề cương về văn hóa Việt Nam năm 1943 là văn kiện lịch sử có giá trị đặc biệt quan trọng đối với cách mạng, kháng chiến, đặt nền móng cho sự vận động và phát triển của nền văn hóa mới Việt Nam. Đề cương đề cập đến nhiều vấn đề, trong đó đã xác định đúng phạm vi, tính chất, nội hàm của văn hóa.
Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong bảo vệ Tổ quốc
Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong bảo vệ Tổ quốc

13/02/2023 5:38:35 CH

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tiếp tục thực hiện tốt các nội dung của Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) cùng các đề án của tỉnh để khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế của từng vùng, từng lĩnh vực, đảm bảo mỗi bước phát triển là một bước củng cố quốc phòng - an ninh; xây dựng, củng cố các tiềm lực trong khu vực phòng thủ ngày càng vững mạnh...
Phát huy trí tuệ, tâm huyết xây dựng các báo cáo trình Trung ương
Phát huy trí tuệ, tâm huyết xây dựng các báo cáo trình Trung ương

13/02/2023 5:00:28 CH

Tại buổi làm việc với Hội đồng Lý luận Trung ương sáng 13/2, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đề nghị Hội đồng Lý luận Trung ương tập trung thực hiện hoàn thành các kế hoạch đã đề ra; phát huy trí tuệ, tâm huyết của từng ủy viên Hội đồng trong việc xây dựng các báo cáo trình Trung ương...
Đấu tranh chống “giặc nội xâm” - cuộc chiến không tiếng súng nhưng vô cùng quyết liệt, cam go
Đấu tranh chống “giặc nội xâm” - cuộc chiến không tiếng súng nhưng vô cùng quyết liệt, cam go

10/02/2023 3:00:02 CH

Nội dung những bài viết, tư tưởng, quan điểm chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thể hiện tầm nhìn, trí tuệ sáng suốt, sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, toàn diện, đầy sức thuyết phục; góp phần làm sáng rõ tư duy lý luận của Đảng ta về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và xây dựng, chỉnh đốn Đảng.
12345678910...142

Lịch Phát sóng

 • T2

  20/03

 • T3

  21/03

 • T4

  22/03

 • T5

  23/03

 • T6

  24/03

 • T7

  25/03

 • CN

  26/03

Xem toàn bộ

Thông tin cần biết

Thời tiết:

22°C - 36°C nhiều mây, không mưa

1 USD = 702.38 VNĐ

The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel./lượng