Tăng cường kiểm tra giám sát: Đảng vững mạnh, dân tin yêu

30/04/2022 6:14:49 CH

Kiểm tra, giám sát vừa là chức năng lãnh đạo, vừa là phương thức lãnh đạo của Đảng nhằm xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh. Thời gian qua, công tác này được nâng lên một tầm cao mới với những kết quả rõ nét, góp phần quan trọng vào việc giữ vững kỷ luật, kỷ cương, sự đoàn kết, thống ...

Nhận diện và phản bác các quan điểm sai trái về chính sách hòa hợp dân tộc của Việt Nam
Nhận diện và phản bác các quan điểm sai trái về chính sách hòa hợp dân tộc của Việt Nam

28/04/2022 9:35:24 SA

Hòa hợp dân tộc ở Việt Nam là một trong những truyền thống nhân văn, thể hiện ý nghĩa về sự đoàn kết và không ai bị phân biệt đối xử trong đời sống chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội. Thời gian qua, tiếp tục giữ vững và phát huy truyền thống dân tộc, Đảng và Nhà nước đã triển khai, áp dụng một cách khoa học, hiệu quả giá trị này; xem đây là một trong những yếu tố cấu thành khối đại đoàn kết dân tộc, tạo nên sức mạnh tổng hợp giúp đất nước ngày càng phát triển. Tuy nhiên, với cái nhìn hạn hẹp, định kiến cùng những âm mưu phá hoại, các thế lực chống đối và thù địch vẫn thường xuyên tạc, phủ nhận chính sách hòa hợp dân tộc của Đảng và Nhà nước ta.
Đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở nhiều lĩnh vực mới, khó, tồn tại lâu dài
Đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở nhiều lĩnh vực mới, khó, tồn tại lâu dài

27/04/2022 10:10:29 CH

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, những công việc đã làm trong thời gian vừa qua với khối lượng lớn, rút ra được nhiều kinh nghiệm tốt. Ban Chỉ đạo đã đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên nhiều lĩnh vực mới, khó, tồn tại lâu dài như: đất đai, tài chính, thị trường chứng khoán…
Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên lĩnh vực văn hóa, văn nghệ
Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên lĩnh vực văn hóa, văn nghệ

26/04/2022 5:43:57 CH

Sáng 25/4, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp Đảng bộ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tổ chức hội nghị giao ban đánh giá tình hình văn hóa, văn nghệ và hoạt động của Liên hiệp các Hội văn học, nghệ thuật Việt Nam, các Hội văn học, nghệ thuật chuyên ngành Trung ương, quý I/2022.
Tập trung kiểm tra, giám sát những vấn đề gây bức xúc dư luận
Tập trung kiểm tra, giám sát những vấn đề gây bức xúc dư luận

26/04/2022 2:25:14 CH

Trong Chiến lược Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030, Bộ Chính trị yêu cầu công tác kiểm tra, giám sát của Đảng tập trung vào những lĩnh vực, địa bàn, vị trí công tác dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực, nhất là kiểm tra dấu hiệu suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những vấn đề nổi cộm, gây bức xúc trong xã hội.
Thêm “bảo bối” phát hiện, xử lý tham nhũng
Thêm “bảo bối” phát hiện, xử lý tham nhũng

24/04/2022 2:23:54 CH

“Giữ lửa” phòng, chống tham nhũng trên tinh thần “không dừng, không nghỉ, không có vùng cấm”, Kết luận số 12-KL/TW về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực vừa được Bộ Chính trị ban hành chắc chắn sẽ thêm “bảo bối” tiếp tục đẩy mạnh, tạo chuyển biến rõ rệt hơn nữa trong việc phát hiện, xử lý tham nhũng.
Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sở Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2022 - 2027
Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sở Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2022 - 2027

23/04/2022 4:21:24 CH

Ngày 22/4, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2027.
Hòa An: Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thị trấn Nước Hai, nhiệm kỳ 2022 - 2027
Hòa An: Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thị trấn Nước Hai, nhiệm kỳ 2022 - 2027

23/04/2022 4:19:21 CH

Ngày 21/4, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thị trấn Nước Hai, huyện Hòa An tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XX, nhiệm kỳ 2022 - 2027
Bảo Lạc: Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới
Bảo Lạc: Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới

23/04/2022 4:47:14 CH

Ngày 23/4, Trung tâm chính trị huyện Bảo Lạc đã tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới
Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai Nghị quyết 13-NQ/TW của Bộ Chính trị
Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai Nghị quyết 13-NQ/TW của Bộ Chính trị

24/04/2022 2:28:11 CH

Sáng 22/4, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức tổ Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 2/4/2022 của Bộ Chính trị khóa XIII về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Gợi mở của V.I.Lênin trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Gợi mở của V.I.Lênin trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

23/04/2022 9:06:00 SA

Trên hành trình tư tưởng, V.I.Lênin không chỉ kế thừa những quan điểm của C.Mác mà còn không ngừng bổ sung, phát triển những nguyên lý nền tảng của chủ nghĩa Mác cho phù hợp với thực tiễn. Một trong những quan điểm của C.Mác được V.I.Lênin bổ sung, phát triển là chuyên chính vô sản. Điều đó gợi mở những nguyên tắc quý giá trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ở Việt Nam hiện nay
Sáng mãi tư tưởng của V.I.Lênin về giải quyết mối quan hệ giữa xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời đại ngày nay
Sáng mãi tư tưởng của V.I.Lênin về giải quyết mối quan hệ giữa xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời đại ngày nay

23/04/2022 8:34:12 CH

Kỷ niệm 152 năm Ngày sinh của V.I.Lênin là dịp tiếp tục nghiên cứu làm rõ, khẳng định những di sản vĩ đại xuyên suốt thời đại của Người. Trong đó, tư tưởng về giải quyết mối quan hệ giữa xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa (XHCN) đã, đang định hướng, dẫn dắt cho sự nghiệp cách mạng của các đảng cộng sản, giai cấp vô sản và nhân dân lao động trong thời đại ngày nay.
12345678910...102

Lịch Phát sóng

 • T2

  05/06

 • T3

  06/06

 • T4

  07/06

 • T5

  08/06

 • T6

  09/06

 • T7

  10/06

 • CN

  11/06

Dữ liệu ngày 05/06/2023 chưa được cập nhật
Xem toàn bộ

Thông tin cần biết

Thời tiết:

22°C - 36°C nhiều mây, không mưa

1 USD = The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. VNĐ

The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel./lượng